Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Olomouc - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Lenka Burgerová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radek Hloch Olomouc
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rezervy jsou dané zejména legislativou – např. omezená doba, pro kterou lze podmínit pořízení územních studií v rámci územního plánu, dále to, že proces pořizování územních studií a regulačních plánů je podle stavebního zákona výkonem státní správy, do kterého má město omezené možnosti vstupovat, podle nového stavebního zákona již neexistují regulační plány pořizované na žádost investora apod., z principu věci město nemůže mít v této věci strategii.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se pokouší řídit racionální funkční využití a prostorové uspořádání území. Informace o uplatňování ÚP jsou na stránkách města přehledně prezentovány. Pozitivní je existence územních studií, které mohou podrobněji prověřit konkrétní plochy, včetně hmotového uspořádání, v tomto trendu je vhodné pokračovat a ÚS vyžadovat, velmi vhodné je také realizované pořizování regulačních plánů. Kde vidíte největší rezervy v této oblasti a jaké budou strategie řešení?

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doplnění:

Podrobně popsáno/specifikováno nebude. V daném dokumentu je prioritizován nemovitý majetek ve vlastnictví města ve vazbě na jeho případný budoucí prodej, směnu nebo darování (na základě dělení do tří kategorií).

Vzhledem k tomu, že město není vlastníkem pozemků ucelených částí ploch smíšených, platí podmínky dané platným územním plánem a město další strategie pro nakládání s nimi nemá.


Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci územního plánu zapracováno, otázkou je značná plocha smíšených výrobních ploch, existují strategie, jak bude s těmito plochami do budoucna nakládáno? 

Město má/ zpracovává koncepci hospodaření s nemovitostmi. Bude v jejím rámci podrobně popsáno, jaká bude u jednotlivých budov, ploch a areálů strategie regenerace a případného nového využití? Bude zajištěna preference veřejného využití?

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doplnění:

Prodej nemovitostí je zcela v kompetenci politických zástupců města. Z důvodu velkého zadlužení města bývá častým důvodem sanace nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na straně příjmu.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Regenerace fondu nemovitostí, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství v Olomouci by zejména v oblasti veřejných prostranství a občanské vybavenosti prospěly architektonické soutěže. Deklarovanému trendu prodávat nemovitosti nerozumím, prosím osvětlete, proč se město k takovému postupu rozhodlo. 

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Při práci s důsledky klimatických změn je vhodné využít nástrojů participace a vyjadřování města v rámci územního řízení.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rezervy jsou dané zejména legislativou – např. omezená doba, pro kterou lze podmínit pořízení územních studií v rámci územního plánu, dále to, že proces pořizování územních studií a regulačních plánů je podle stavebního zákona výkonem státní správy, do kterého má město omezené možnosti vstupovat, podle nového stavebního zákona již neexistují regulační plány pořizované na žádost investora apod., z principu věci město nemůže mít v této věci strategii.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se pokouší řídit racionální funkční využití a prostorové uspořádání území. Informace o uplatňování ÚP jsou na stránkách města přehledně prezentovány. Pozitivní je existence územních studií, které mohou podrobněji prověřit konkrétní plochy, včetně hmotového uspořádání, v tomto trendu je vhodné pokračovat a ÚS vyžadovat, velmi vhodné je také realizované pořizování regulačních plánů. Kde vidíte největší rezervy v této oblasti a jaké budou strategie řešení?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doplnění:

Podrobně popsáno/specifikováno nebude. V daném dokumentu je prioritizován nemovitý majetek ve vlastnictví města ve vazbě na jeho případný budoucí prodej, směnu nebo darování (na základě dělení do tří kategorií).

Vzhledem k tomu, že město není vlastníkem pozemků ucelených částí ploch smíšených, platí podmínky dané platným územním plánem a město další strategie pro nakládání s nimi nemá.


Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci územního plánu zapracováno, otázkou je značná plocha smíšených výrobních ploch, existují strategie, jak bude s těmito plochami do budoucna nakládáno? 

Město má/ zpracovává koncepci hospodaření s nemovitostmi. Bude v jejím rámci podrobně popsáno, jaká bude u jednotlivých budov, ploch a areálů strategie regenerace a případného nového využití? Bude zajištěna preference veřejného využití?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doplnění:

Prodej nemovitostí je zcela v kompetenci politických zástupců města. Z důvodu velkého zadlužení města bývá častým důvodem sanace nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na straně příjmu.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Regenerace fondu nemovitostí, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství v Olomouci by zejména v oblasti veřejných prostranství a občanské vybavenosti prospěly architektonické soutěže. Deklarovanému trendu prodávat nemovitosti nerozumím, prosím osvětlete, proč se město k takovému postupu rozhodlo. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Při práci s důsledky klimatických změn je vhodné využít nástrojů participace a vyjadřování města v rámci územního řízení.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno