Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Jan Příkryl
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je v tématu "podpora podnikání" velmi precizně zpracovaný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, nemám výhrady.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město staví na dlouhodobě realizovaných aktivitách, které se mu v minulosti osvědčily. Podporu místní zaměstnanosti a podnikání spatřuje nejen ve vytváření fyzických podmínek pro podnikání, ale také ve zvyšování kvality ve vzdělávání, především na úrovni základních škol, které jako zřizovatel může ovlivnit nejvíce. Podporuje aktivity zaměřené na zvyšování zájmu o technické obory, které jsou mezi zaměstnavateli v tomto regionu nejvíce žádané.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Velmi oceňuji aktivity města v oblasti podpory místní zaměstnanosti a podpory firem. Celkový přístup v této oblasti je velmi dobrý. Mám pouze žádost o zpřesnění ukazatele počtu podnikatelských subjektů dle metodiky tohoto indikátoru (viz komentář níže).

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město pravidelně komunikuje se zástupci podnikatelů a firem a řeší s nimi projekty a problémy, které mohou mít dopad na jejich činnost. Prostřednictvím svých médií informuje o příkladech dobré praxe místních firem např. v oblasti inovací či společenské odpovědnosti organizací. Město zajímá názor podnikatelů při přípravě strategických rozvojových dokumentů.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblast i komunikace s místními podniky byla v rámci auditu doložena řada příkladů a aktivit, které město realizuje. Velmi oceňuji entuziastický přístup představitelů města.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží posílit svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu v partnerství s okolními městy v rámci Lašské brány Beskyd. Kopřivnické informační centrum, které zajišťuje koordinaci aktivit LBB nabízí zážitkové balíčky pro pobyt v tomto regionu a upozorňuje na akce a atraktivity, které se nacházejí na území zapojených měst.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z auditu je patrné, že zástupci města si uvědomují, že nepatří mezi TOP lokality v kraji z hlediska příjezdového cestovního ruchu. I přesto se město snaží posílit svůj potenciál prostřednictvím různorodých aktivit, které jsou v auditu přehledně dokumentované.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Velmi oceňuji opravdu kvalitní zpracování celého auditu v oblasti podpory místní ekonomiky. Z auditu je patrná vysoká snaha představitelů obce o aktivní usměrňování místního rozvoje.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město staví na dlouhodobě realizovaných aktivitách, které se mu v minulosti osvědčily. Podporu místní zaměstnanosti a podnikání spatřuje nejen ve vytváření fyzických podmínek pro podnikání, ale také ve zvyšování kvality ve vzdělávání, především na úrovni základních škol, které jako zřizovatel může ovlivnit nejvíce. Podporuje aktivity zaměřené na zvyšování zájmu o technické obory, které jsou mezi zaměstnavateli v tomto regionu nejvíce žádané.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Velmi oceňuji aktivity města v oblasti podpory místní zaměstnanosti a podpory firem. Celkový přístup v této oblasti je velmi dobrý. Mám pouze žádost o zpřesnění ukazatele počtu podnikatelských subjektů dle metodiky tohoto indikátoru (viz komentář níže).

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město pravidelně komunikuje se zástupci podnikatelů a firem a řeší s nimi projekty a problémy, které mohou mít dopad na jejich činnost. Prostřednictvím svých médií informuje o příkladech dobré praxe místních firem např. v oblasti inovací či společenské odpovědnosti organizací. Město zajímá názor podnikatelů při přípravě strategických rozvojových dokumentů.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblast i komunikace s místními podniky byla v rámci auditu doložena řada příkladů a aktivit, které město realizuje. Velmi oceňuji entuziastický přístup představitelů města.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží posílit svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu v partnerství s okolními městy v rámci Lašské brány Beskyd. Kopřivnické informační centrum, které zajišťuje koordinaci aktivit LBB nabízí zážitkové balíčky pro pobyt v tomto regionu a upozorňuje na akce a atraktivity, které se nacházejí na území zapojených měst.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z auditu je patrné, že zástupci města si uvědomují, že nepatří mezi TOP lokality v kraji z hlediska příjezdového cestovního ruchu. I přesto se město snaží posílit svůj potenciál prostřednictvím různorodých aktivit, které jsou v auditu přehledně dokumentované.