Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí tuto oblast zatím dlouhodobě systematicky neřeší, jsou zde činěny dosud jen izolované aktivity/kroky. Naším cílem je však se z dlouhodobé perspektivy tomuto tématu věnovat systematicky.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Protože se jedná o audit v kategorii C, ponechávám hodnocení 0, jak navrhuje město. Nicméně oblast 10.1. je v auditu nejslabším článkem - ve městě nepůsobí Fair Trade prodejna či organizace, podpora rozvojové spolupráce nad rámec etického obchodu je také spíše věcí několika jednotlivců či komunit (projekty adopce na dálku). Další tři indikátory jsou doplňkové a tedy pro audit kategorie C ne příliš významné. V prvních dvou (povinných) indikátorech by však mělo dojít v brzké době ke zlepšení situace.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí zajišťuje informovanost o globálních souvislostech pro všechny prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní.

Město spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní.

Plošná informovanost o globálních tématech se zvyšuje.


Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 10.2. je možné dle mého názoru jako dobrou (pro kategorii C), především díky aktivitám střediska ekologické výchovy "Chaloupky".

U "Kopretiny" mi připadají některé formulace nadbytečné, např. "veškerá činnost a programy se přísně řídí pravidly udržitelného rozvoje", či "seznámení malých dětí s otázkami udržitelného rozvoje nenásilnou formou dříve, než nastoupí do školek nebo do škol".

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ekologická stopa je jedním z ukazatelů UR. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

V budovách v majetku města jsou zpracovány energetické audity budov a vyvěšeny průkazy energetické náročnosti budovy. Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

Město má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera.Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situaci lze hodnotit pro audit v kategorii C jako dobrou - město dlouhodobě vypočítává svoji ekologickou stopu, stejně jako výpočet emisí oxidu uhličitého. V textu u návodných otázek jsou však některé nepřesnosti, kterých bude dobré se vyvarovat, např.

- ekologická stopa 5.61 není příznivý údaj, ale v rámci ČR průměrný

- biokapacita 1,73 gha/obyv. není mírou udržitelnosti, protože ekologická stopa překračuje biokapacitu více než čtyřikrát

- těžko uvádět, že po osmi letech je vývoj příznivý, když ekologická stopa po tuto dobu stagnuje

- u zateplení budov není nutné vyjmenovávat všechny budovy, ve kterých zateplení proběhlo

- u podpory cyklostezek jsou uváděny zatím jen plány (studie), bylo by vhodné uvést co se již realizuje, nebo v jakém časovém horizontu bude realizovat

- u emisí oxidu uhličitého by bylo vhodné uvést konkrétní hodnoty (resp. vývoj těchto hodnot) v průběhu let, od roku 2011

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí tuto oblast zatím dlouhodobě systematicky neřeší, jsou zde činěny dosud jen izolované aktivity/kroky. Naším cílem je však se z dlouhodobé perspektivy tomuto tématu věnovat systematicky.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Protože se jedná o audit v kategorii C, ponechávám hodnocení 0, jak navrhuje město. Nicméně oblast 10.1. je v auditu nejslabším článkem - ve městě nepůsobí Fair Trade prodejna či organizace, podpora rozvojové spolupráce nad rámec etického obchodu je také spíše věcí několika jednotlivců či komunit (projekty adopce na dálku). Další tři indikátory jsou doplňkové a tedy pro audit kategorie C ne příliš významné. V prvních dvou (povinných) indikátorech by však mělo dojít v brzké době ke zlepšení situace.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí zajišťuje informovanost o globálních souvislostech pro všechny prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní.

Město spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní.

Plošná informovanost o globálních tématech se zvyšuje.


Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 10.2. je možné dle mého názoru jako dobrou (pro kategorii C), především díky aktivitám střediska ekologické výchovy "Chaloupky".

U "Kopretiny" mi připadají některé formulace nadbytečné, např. "veškerá činnost a programy se přísně řídí pravidly udržitelného rozvoje", či "seznámení malých dětí s otázkami udržitelného rozvoje nenásilnou formou dříve, než nastoupí do školek nebo do škol".

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ekologická stopa je jedním z ukazatelů UR. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

V budovách v majetku města jsou zpracovány energetické audity budov a vyvěšeny průkazy energetické náročnosti budovy. Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

Město má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera.Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situaci lze hodnotit pro audit v kategorii C jako dobrou - město dlouhodobě vypočítává svoji ekologickou stopu, stejně jako výpočet emisí oxidu uhličitého. V textu u návodných otázek jsou však některé nepřesnosti, kterých bude dobré se vyvarovat, např.

- ekologická stopa 5.61 není příznivý údaj, ale v rámci ČR průměrný

- biokapacita 1,73 gha/obyv. není mírou udržitelnosti, protože ekologická stopa překračuje biokapacitu více než čtyřikrát

- těžko uvádět, že po osmi letech je vývoj příznivý, když ekologická stopa po tuto dobu stagnuje

- u zateplení budov není nutné vyjmenovávat všechny budovy, ve kterých zateplení proběhlo

- u podpory cyklostezek jsou uváděny zatím jen plány (studie), bylo by vhodné uvést co se již realizuje, nebo v jakém časovém horizontu bude realizovat

- u emisí oxidu uhličitého by bylo vhodné uvést konkrétní hodnoty (resp. vývoj těchto hodnot) v průběhu let, od roku 2011

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- Vůle vedení města podporovat směřování k dlouhodobě udržitelnému rozvoji.

- Aktivity organizace Chaloupky, o.p.s. na území města v oblasti ekologického vzdělávání a environmentální výchovy.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- Riziko změny přístupu města k udržitelnému rozvoji po dalších komunálních volbách (v případě změny vedení města, resp. složení zastupitelstva).

- Riziko nedostatku finančních prostředků na implementaci aktivit.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Spolupráce s obcemi v rámci ČR, které jsou již v kategorii A či B.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Tlak ze strany občanů na vedení města zabývat se jinými, akutními problémy ve městě (drobná kriminalita, problematika bydlení apod.), nikoliv "odtažitými" výzvami globální odpovědnosti.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Dle mého názoru splňuje město Velké Meziříčí podmínky pro kategorii C v oblasti globální odpovědnosti.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek