Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Josef Herink
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí podporuje u všech jím zřizovaných organizací vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Poskytuje všem subjektům stabilní příspěvek na provoz, z něhož mohou školy čerpat finanční prostředky i pro VUR dle konkrétního individuálního zapojení školy. Zřizovatel monitoruje činnost škol včetně VUR prostřednictvím výročních zpráv o činnosti školy a výstupů z projektu MAP. Na mateřských a základních školách a školských zařízeních je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. V rámci plánovaných oprav je vždy kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálního (rozvojového) vzdělávání a osvětou v této oblasti. Tyto organizace jsou přístupné široké veřejnosti. Škála nabídky těchto programů je dostatečná.

Město tyto organizace podporuje tím, že organizace sídlí v objektech, které jsou ve vlastnictví města, platí snížený nájem.

Tyto organizace jsou dále městem podporovány  formou finanční dotace - na provoz, dále pak materiálně či mediálně.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí a jednotlivé odbory MěÚ společně s NNO organizují osvětové akce na školách pro širokou veřejnost. Odborná pomoc je k dispozici na webových stránkách. Město realizuje jak vlastní akce prostřednictvím svých odborů MěÚ, zároveň poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie od nejmenších předškoláků až po seniory.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka volnočasových aktivit a sportovních areálů je pestrá, existuje široká nabídka pro různé cílové skupiny. Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Veškeré volnočasové aktivity organizované jak městem tak příspěvkovými organizacemi jsou realizovány s vysokým důrazem na ochranu životního prostředí.

Co se týče sportovišť a sportovních oddílů, město zde investuje velmi nadstandardně v porovnání s městy podobné velikosti.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí podporuje u všech jím zřizovaných organizací vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Poskytuje všem subjektům stabilní příspěvek na provoz, z něhož mohou školy čerpat finanční prostředky i pro VUR dle konkrétního individuálního zapojení školy. Zřizovatel monitoruje činnost škol včetně VUR prostřednictvím výročních zpráv o činnosti školy a výstupů z projektu MAP. Na mateřských a základních školách a školských zařízeních je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. V rámci plánovaných oprav je vždy kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálního (rozvojového) vzdělávání a osvětou v této oblasti. Tyto organizace jsou přístupné široké veřejnosti. Škála nabídky těchto programů je dostatečná.

Město tyto organizace podporuje tím, že organizace sídlí v objektech, které jsou ve vlastnictví města, platí snížený nájem.

Tyto organizace jsou dále městem podporovány  formou finanční dotace - na provoz, dále pak materiálně či mediálně.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí a jednotlivé odbory MěÚ společně s NNO organizují osvětové akce na školách pro širokou veřejnost. Odborná pomoc je k dispozici na webových stránkách. Město realizuje jak vlastní akce prostřednictvím svých odborů MěÚ, zároveň poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie od nejmenších předškoláků až po seniory.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka volnočasových aktivit a sportovních areálů je pestrá, existuje široká nabídka pro různé cílové skupiny. Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Veškeré volnočasové aktivity organizované jak městem tak příspěvkovými organizacemi jsou realizovány s vysokým důrazem na ochranu životního prostředí.

Co se týče sportovišť a sportovních oddílů, město zde investuje velmi nadstandardně v porovnání s městy podobné velikosti.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno