Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jan Příkryl
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem, výstavbou a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Soukromé podnikání zde má stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Město podporuje podnikání v oblasti služeb prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor. Zde se snaží podpořit stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách (především prostory na Náměstí sloužící k pohostinství a k poskytování jiných služeb), a nebo realizací svých projektů.

Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu a Integrovaném plánu rozvoje města Velké Meziříčí.


Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora podnikání a s ním spjaté vysoké míry zaměstnanosti patří již dlouhodobě k prioritám deklarovaným ve všech dosud zpracovaných a schválených strategických dokumentech města. K vysoké míře zaměstnanosti přispívá i město samo jako významný zaměstnavatel. Zachování principů udržitelnosti je jedním z hlavních cílů dialogu a spolupráce mězi městem a místními podnikateli (viz dále). 

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s představiteli města.

Podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Město spolupracuje  s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.

Město Velké Meziříčí na konci 90. let vytvořilo dokument Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí. Tento dokument je pravidelně aktualizován. V procesu aktualizace ve všech jeho oblastech jsou zastoupeni představitelé podnikatelů a v těchto dokumentech jsou pečlivě zapracovány všechny jejich připomínky a požadavky.Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město dlouhodobě vykazuje slušnou úroveň spolupráce s místními podnikateli, a to jak v rovině taktické (řešení aktuálních problémů společného zájmu), tak strategické (účast na tvorbě strategických dokumentů rozvoje). 

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pro zvýšení udržitelnosti místního cestovního ruchu bylo ve městě Velké Meziříčí zřízeno Turistické informační centrum, které přiblíží návštěvníkovi možnosti jeho vyžití volného času u nás.

Město se snaží rozšiřovat nabídku v oblasti volnočasových aktivit (dopravní hřiště, dětské lanové centrum, naučné stezky, muzeum, vyhlídková věž kostela, rozhledna…), které přispívají k zvýšení prestiže města a nabídky nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty.

Dále je město spoluzakladatelem Destinační společnosti Koruna Vysočiny, která propaguje turistiku v rámci větší části Kraje Vysočina. V rámci destinační společnosti se utužují partnerské vztahy s místními ubytovateli, drobnými podnikateli, majiteli rekreačních středisek…

Velké Meziříčí nabízí nejen návštěvníkům, ale i místním obyvatelům širokou škálu využití volného času. Nejen v možnosti návštěv památek, ale i kulturních zařízení, sportovní, i relaxační aktivity. Každoročně se zde koná spousta tradičních akcí. Od charitativních koncertů, přes dětská představení, historické slavnosti…

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cestovní ruch chápe město jako významnou šanci pro posílení svého ekonomického i společenského postavení, proto se v jeho rozvoji zaměřuje na podporu významných kulturních a sportovních akcí s nadregionálním dosahem, a na propagaci místních památek, historie a tradic. K tomu má vybudovánu potřebnou infrastrukturu (TIC).    

V rámci podpory udržitelných forem cestovního ruchu město koordinuje své aktivity v rámci celého regionu. Sem spadá zejména podpora zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu (konferenčních, ubytovacích a stravovacích kapacit).

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano


Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano


Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Velké Meziříčí vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem, výstavbou a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Soukromé podnikání zde má stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Město podporuje podnikání v oblasti služeb prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor. Zde se snaží podpořit stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách (především prostory na Náměstí sloužící k pohostinství a k poskytování jiných služeb), a nebo realizací svých projektů.

Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu a Integrovaném plánu rozvoje města Velké Meziříčí.


Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora podnikání a s ním spjaté vysoké míry zaměstnanosti patří již dlouhodobě k prioritám deklarovaným ve všech dosud zpracovaných a schválených strategických dokumentech města. K vysoké míře zaměstnanosti přispívá i město samo jako významný zaměstnavatel. Zachování principů udržitelnosti je jedním z hlavních cílů dialogu a spolupráce mězi městem a místními podnikateli (viz dále). 

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s představiteli města.

Podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Město spolupracuje  s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.

Město Velké Meziříčí na konci 90. let vytvořilo dokument Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí. Tento dokument je pravidelně aktualizován. V procesu aktualizace ve všech jeho oblastech jsou zastoupeni představitelé podnikatelů a v těchto dokumentech jsou pečlivě zapracovány všechny jejich připomínky a požadavky.Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město dlouhodobě vykazuje slušnou úroveň spolupráce s místními podnikateli, a to jak v rovině taktické (řešení aktuálních problémů společného zájmu), tak strategické (účast na tvorbě strategických dokumentů rozvoje). 

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pro zvýšení udržitelnosti místního cestovního ruchu bylo ve městě Velké Meziříčí zřízeno Turistické informační centrum, které přiblíží návštěvníkovi možnosti jeho vyžití volného času u nás.

Město se snaží rozšiřovat nabídku v oblasti volnočasových aktivit (dopravní hřiště, dětské lanové centrum, naučné stezky, muzeum, vyhlídková věž kostela, rozhledna…), které přispívají k zvýšení prestiže města a nabídky nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty.

Dále je město spoluzakladatelem Destinační společnosti Koruna Vysočiny, která propaguje turistiku v rámci větší části Kraje Vysočina. V rámci destinační společnosti se utužují partnerské vztahy s místními ubytovateli, drobnými podnikateli, majiteli rekreačních středisek…

Velké Meziříčí nabízí nejen návštěvníkům, ale i místním obyvatelům širokou škálu využití volného času. Nejen v možnosti návštěv památek, ale i kulturních zařízení, sportovní, i relaxační aktivity. Každoročně se zde koná spousta tradičních akcí. Od charitativních koncertů, přes dětská představení, historické slavnosti…

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cestovní ruch chápe město jako významnou šanci pro posílení svého ekonomického i společenského postavení, proto se v jeho rozvoji zaměřuje na podporu významných kulturních a sportovních akcí s nadregionálním dosahem, a na propagaci místních památek, historie a tradic. K tomu má vybudovánu potřebnou infrastrukturu (TIC).    

V rámci podpory udržitelných forem cestovního ruchu město koordinuje své aktivity v rámci celého regionu. Sem spadá zejména podpora zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu (konferenčních, ubytovacích a stravovacích kapacit).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- výhodná poloha v blízkosti dálničního tahu

- lokalizace v turisticky atraktivní krajině Vysočiny

- historická kontinuita a stabilita osídlení a mezilidských vztahů

- relativně značně rozvinutý sektor drobného a středního podnikání

- dostatek potenciálních rozvojových ploch pro výrobu

- uspokojivá územně-technická vybavenost

- podprůměrná míra nezaměstnanosti

- historické památky – městská památková zóna


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- nedostatek kvalifikované pracovní síly

- nekompletní kanalizační síť

- nedostatek bytů a jejich vysoká cena

- nadměrně rozvinutá individuální automobilová doprava

- omezené rozpočtové zdroje města

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- značný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu

- investiční příprava nových průmyslových ploch

- dynamický rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru

- zlepšení image města navenek


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- konkurence podnikatelských příležitostí v okolních (větších) městech

- orientace na obory s nízkou úrovní přidané hodnoty s hrozbou odlivu kapitálu

- emigrace mladých a kvalifikovaných složek obyvatel města


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město tradičně disponuje silným sektorem malého a středního podnikání. Spolupráce města s tímto sektorem se dlouhodobě udržuje na slušné úrovni. Rozvoj podnikání je jednou z priorit strategického plánu města. Dialog s místními podnikateli je m.j. orientován k zajištění enviromentálně udržitelného rozvoje. Město rovněž vykazuje značný potenciál dalšího (udržitelného) rozvoje cestovního ruchu (památky, okolní krajina, dopravní dostupnost). 

K obsahu i formě sebehodnocení města nemám vzhledem k jejich kvalitě i vzhledem k výše uvedenému hodnocení žádné doporučení ani návrhy.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek