Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Valta
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energiemi.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zaveden celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu. Dochází k zvyšování podílu vytříděného odpadu na obyvatele. Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu. Osvěta a popularizace třídění odpadů probíhá v rámci kampaní. Informace jsou umístěny na webových stránkách města a jednou ročně v tištěném měsíčníku, který obdrží každá rodina. Velmi dobré výsledky v oblasti s nakládáním s odpady byly potvrzeny umístěním města v soutěži "My třídíme nejlépe".

Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kladně hodnotím, že odpadové hospodářství je řízeno, jsou dostupné informace o množství a druzích produkovaných odpadů, je zajištěn sběr všech složek KO. Doporučil bych více pracovat také s živnostenskými provozy, aby se do městského systému zapojili, případně řešily OH vlastními smlouvami tak, aby nedocházelo ke zneužívání systému.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2014. Mezi jeho hlavní činnost patří sledování nebo sběr (údaje od školníků a domovníků) a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energií.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji pouze vypracování energetické koncepce s identifikací hlavních zdrojů energetických ztrát, návrhu řešení a prioritizace.

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci územního plánu a příslušných regulativů. Vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek je obtížné hodnotit původ stavebních hmot, jejich energetickou náročnost při výrobě, ani využívání recyklovatelných materiálů. Pozitivně je však třeba hodnotit zateplování objektů v majetku města, tzn. základních a mateřských škol, bytů v majetku města, apod. V současnosti se připravuje zateplení budovy hasičské zbrojnice a ZZS Kraje Vysočina, které sídlí v budově v majetku města.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energiemi.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zaveden celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu. Dochází k zvyšování podílu vytříděného odpadu na obyvatele. Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu. Osvěta a popularizace třídění odpadů probíhá v rámci kampaní. Informace jsou umístěny na webových stránkách města a jednou ročně v tištěném měsíčníku, který obdrží každá rodina. Velmi dobré výsledky v oblasti s nakládáním s odpady byly potvrzeny umístěním města v soutěži "My třídíme nejlépe".

Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kladně hodnotím, že odpadové hospodářství je řízeno, jsou dostupné informace o množství a druzích produkovaných odpadů, je zajištěn sběr všech složek KO. Doporučil bych více pracovat také s živnostenskými provozy, aby se do městského systému zapojili, případně řešily OH vlastními smlouvami tak, aby nedocházelo ke zneužívání systému.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2014. Mezi jeho hlavní činnost patří sledování nebo sběr (údaje od školníků a domovníků) a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energií.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji pouze vypracování energetické koncepce s identifikací hlavních zdrojů energetických ztrát, návrhu řešení a prioritizace.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci územního plánu a příslušných regulativů. Vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek je obtížné hodnotit původ stavebních hmot, jejich energetickou náročnost při výrobě, ani využívání recyklovatelných materiálů. Pozitivně je však třeba hodnotit zateplování objektů v majetku města, tzn. základních a mateřských škol, bytů v majetku města, apod. V současnosti se připravuje zateplení budovy hasičské zbrojnice a ZZS Kraje Vysočina, které sídlí v budově v majetku města.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno