Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Dorotíková Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm etický obchod a udržitelný rozvoj podporuje realizací osvětových akcí. Globální partnerství jsou vytvářena  především ze stran základních škol: například  adopce na dálku.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkově kategorii 10.1 hodnotím jako "uspokojivou" pro kategorii C a to proto, že je z uvedených informací je vidět snaha města o prosazovaní FT i počínající přístup zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci. Každopádně pro vyšší kategorie by to chtělo více systematického přístupu a zapojení více organizací nebo navázání spolupráce s nějakým městem z tzv. rozvojového regionu.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má navázanou dlouholetou spolupráci s organizacemi, firmami, neziskovým sektorem a organizuje velké množství osvětových akcí pro veřejnost. Ve školských zařízeních je důraz kladem na ekologickou výchovu, ochranu přírody a klimatické změny (Ekoškola, Ekoškolka, Fairtradová škola). Všechny školy v rámci svých projektů pořádají nebo se spolupodílejí na organizaci osvětových akcí: Den vody, Den Země, třídění odpadů. 

Školy, jejímž zřizovatelem je město, budou nově v tomto roce zpracovávat projekty zaměřené na téma “Jak předcházet vzniku plastu“. Tyto pak budou představeny buďto v rámci školy, rodičům a také zástupcům města. Tímto se město prostřednictvím školy snaží vzdělávat i ostatní členy rodiny (sourozenci žáků, rodiče, prarodiče).


Město spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní, například na realizaci Dne Země se spolu s městem podílí na organizaci ČSOP Salamandr, CHKO Beskydy a spolek Zdravý Rožnov se vzdělávacím programem na téma „příroda Rožnova a přírodní zahrady“. Dále Městské lesy Rožnov mají připravenou přednášku „lesní pedagogika“. Na akci se rovněž každoročně se svým vzdělávacím programem představí společnost FCC Česká republika, s.r.o., která zpracovává odpady. V loňském roce se této dopolední akce zúčastnilo přes 300 žáků základních škol a mateřských škol.Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2. hodnotím jako uspokojivou. Ale jak je zmíněno v jednotlivých komentářích - doporučuji systematickou práci s veřejností (nejen se žáky a studenty) a to především vzhledem k aktuálnosti tématu.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov nemá vypočítanou ekologickou stopu a neměří emise CO2, ale pracuje na zlepšení energetického managementu a to zřízení pozice energetického manažera, fungující Energetickou komisí. Město má zpracovanou Energetickou koncepci města, kterou průběžně naplňuje a aktualizuje.


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Podoblast 10.3. hodnotím jako uspokojivou a to vzhledem k tomu, že má město Rožnov pozici energetického manažera, energetickouo koncepci. Doporučila bych výpočet ekologické stopy a to především vzhledem k tomu, že se jedná o povinný indikátor.
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm etický obchod a udržitelný rozvoj podporuje realizací osvětových akcí. Globální partnerství jsou vytvářena  především ze stran základních škol: například  adopce na dálku.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkově kategorii 10.1 hodnotím jako "uspokojivou" pro kategorii C a to proto, že je z uvedených informací je vidět snaha města o prosazovaní FT i počínající přístup zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci. Každopádně pro vyšší kategorie by to chtělo více systematického přístupu a zapojení více organizací nebo navázání spolupráce s nějakým městem z tzv. rozvojového regionu.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má navázanou dlouholetou spolupráci s organizacemi, firmami, neziskovým sektorem a organizuje velké množství osvětových akcí pro veřejnost. Ve školských zařízeních je důraz kladem na ekologickou výchovu, ochranu přírody a klimatické změny (Ekoškola, Ekoškolka, Fairtradová škola). Všechny školy v rámci svých projektů pořádají nebo se spolupodílejí na organizaci osvětových akcí: Den vody, Den Země, třídění odpadů. 

Školy, jejímž zřizovatelem je město, budou nově v tomto roce zpracovávat projekty zaměřené na téma “Jak předcházet vzniku plastu“. Tyto pak budou představeny buďto v rámci školy, rodičům a také zástupcům města. Tímto se město prostřednictvím školy snaží vzdělávat i ostatní členy rodiny (sourozenci žáků, rodiče, prarodiče).


Město spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní, například na realizaci Dne Země se spolu s městem podílí na organizaci ČSOP Salamandr, CHKO Beskydy a spolek Zdravý Rožnov se vzdělávacím programem na téma „příroda Rožnova a přírodní zahrady“. Dále Městské lesy Rožnov mají připravenou přednášku „lesní pedagogika“. Na akci se rovněž každoročně se svým vzdělávacím programem představí společnost FCC Česká republika, s.r.o., která zpracovává odpady. V loňském roce se této dopolední akce zúčastnilo přes 300 žáků základních škol a mateřských škol.Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2. hodnotím jako uspokojivou. Ale jak je zmíněno v jednotlivých komentářích - doporučuji systematickou práci s veřejností (nejen se žáky a studenty) a to především vzhledem k aktuálnosti tématu.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov nemá vypočítanou ekologickou stopu a neměří emise CO2, ale pracuje na zlepšení energetického managementu a to zřízení pozice energetického manažera, fungující Energetickou komisí. Město má zpracovanou Energetickou koncepci města, kterou průběžně naplňuje a aktualizuje.


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Podoblast 10.3. hodnotím jako uspokojivou a to vzhledem k tomu, že má město Rožnov pozici energetického manažera, energetickouo koncepci. Doporučila bych výpočet ekologické stopy a to především vzhledem k tomu, že se jedná o povinný indikátor.
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

-        V rámci základního vzdělávání žáků – fairtradová škola, ekoškola, ekoškolka – tj. silné ekovzdělávání

-        Energetický management města

-        Příklady dobré praxe

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-        Spolupráce s organizací v globální oblasti

-        Chybí ekologická stopa

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-        Více důraz vzdělávání a osvětových akcí na klimatické změny a globální problémy

-        Možnost navázat spolupráci se zahraničními městy z relevantních regionů

-        Vyčlenění částky na rozvojovou spolupráci

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

-        Politická vůle

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Celkově audit dokazuje, že se město Rožnov aktivně zapojuje k činnostem podporující globální odpovědnost. Jsou patrné nějaké slabé stránky, které ale mohou vést naopak k příležitostem.  Jak je několikrát zmíněno v komentářích, doporučuji systematickou spolupráci s veřejností ohledně zvyšování povědomí o klimatických změnách, globální odpovědnosti a udržitelném způsobu života. Dále pak výpočet ekologické stopy města. Pozice energetického manažera je již zřízena a doporučuje se i nadále její rozvoj.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek