Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Linda Sokáčová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Dorotíková Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Služby v oblasti bydlení jsou jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028" naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle - dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. 


Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je zcela zajištěna široká síť sociálních služeb, které jsou určeny pro všechny cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny, rodina, děti a mládež).

http://www.roznov.cz/html/soubory/kpss/?p1=4669

Financování sociálních služeb vychází z „Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020“. 

První rok, kdy obce společně sociální služby financovaly, byl rok 2016, kdy byla tato podpora poskytnuta více než 1 200 uživatelům. Centrum společných služeb Sdružení Mikroregion Rožnovsko rozdělilo mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří požádali o dotaci v rámci tzv. programové podpory, 4 324 000 Kč.

V druhém roce společného financování, v roce 2017, Sdružení rozdělilo 4 533 000 Kč a podpořilo tak ve dvou vyhlášených programech 18 organizací. Přes počáteční nejistoty tak projekt zaznamenal velký úspěch a stal se průkopníkem na poli společného financování tak velice diskutovaného tématu, jakým sociální služby bezesporu jsou. 

Město podporuje slaďování rodinného a pracovního života podporou mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež a podporou mateřských center (podpora komunitního života, komunitních center) současně s projekty  mezigenerační  spolupráce (Obec přátelská seniorům).Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města je bydlení obyvatel. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028" naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle - dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. Výše uvedené má zásadní vliv na prostředí, kde obyvatelé žijí (prevence) i na zmírňování chudoby. Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028 uvedena jako příloha bodu 9.1.2.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na stav kriminality ve městě má vliv celková situace ve společnosti. Město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2017 realizovalo tyto programy prevence kriminality: Zdravé a bezpečné klima, Právo pro každý den, BESIP, Telefony s tlačítkem SOS.

V roce 2018 město Rožnov pod Radhoštěm pokračovalo v realizaci programů prevence kriminality: Právo pro každý den, BESIP, Telefony s tlačítkem SOS.

Finanční prostředky vynaložené na prevenci kriminality zpravidla bývají nižší než prostředky vynaložené na nápravu škod trestnou činností. Proto v prevenci kriminality v Rožnově pod Radhoštěm i nadále pokračujeme.

K dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou ve městě přispívá 20 strážníků městské policie, kteří slouží v nepřetržitém provozu. Máme k dispozici 2 osobní vozidla, radiostanice, kamerový systém 18 kamer – ten prochází průběžnou obnovou (pochází z roku 2000). Používáme digitální alkoholtestery a laserový rychloměr. Chystá se projekt bezobslužného měření rychlosti (tzv.radary). K ostraze objektů města má městská policie k dispozici pult centralizované ochrany – elektronický dohled. Provozujeme linku „SOS telefony“ – zdarma jsou zapůjčovány telefony s sos tlačítkem potřebným osobám. Dále se realizují preventivní opatření (besedy pro seniory, spolupráce s Policií), na základě tohoto dochází ke zvýšení pocitu bezpečí a spokojenosti občanů města.

 

 


Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, průběžné dotazy byly řádně doplněny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory jsou pracovány jasně a přehledně, s dostatečnými číselnými údaji.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Služby v oblasti bydlení jsou jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028" naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle - dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. 


Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je zcela zajištěna široká síť sociálních služeb, které jsou určeny pro všechny cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny, rodina, děti a mládež).

http://www.roznov.cz/html/soubory/kpss/?p1=4669

Financování sociálních služeb vychází z „Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020“. 

První rok, kdy obce společně sociální služby financovaly, byl rok 2016, kdy byla tato podpora poskytnuta více než 1 200 uživatelům. Centrum společných služeb Sdružení Mikroregion Rožnovsko rozdělilo mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří požádali o dotaci v rámci tzv. programové podpory, 4 324 000 Kč.

V druhém roce společného financování, v roce 2017, Sdružení rozdělilo 4 533 000 Kč a podpořilo tak ve dvou vyhlášených programech 18 organizací. Přes počáteční nejistoty tak projekt zaznamenal velký úspěch a stal se průkopníkem na poli společného financování tak velice diskutovaného tématu, jakým sociální služby bezesporu jsou. 

Město podporuje slaďování rodinného a pracovního života podporou mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež a podporou mateřských center (podpora komunitního života, komunitních center) současně s projekty  mezigenerační  spolupráce (Obec přátelská seniorům).Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města je bydlení obyvatel. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028" naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle - dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. Výše uvedené má zásadní vliv na prostředí, kde obyvatelé žijí (prevence) i na zmírňování chudoby. Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028 uvedena jako příloha bodu 9.1.2.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na stav kriminality ve městě má vliv celková situace ve společnosti. Město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2017 realizovalo tyto programy prevence kriminality: Zdravé a bezpečné klima, Právo pro každý den, BESIP, Telefony s tlačítkem SOS.

V roce 2018 město Rožnov pod Radhoštěm pokračovalo v realizaci programů prevence kriminality: Právo pro každý den, BESIP, Telefony s tlačítkem SOS.

Finanční prostředky vynaložené na prevenci kriminality zpravidla bývají nižší než prostředky vynaložené na nápravu škod trestnou činností. Proto v prevenci kriminality v Rožnově pod Radhoštěm i nadále pokračujeme.

K dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou ve městě přispívá 20 strážníků městské policie, kteří slouží v nepřetržitém provozu. Máme k dispozici 2 osobní vozidla, radiostanice, kamerový systém 18 kamer – ten prochází průběžnou obnovou (pochází z roku 2000). Používáme digitální alkoholtestery a laserový rychloměr. Chystá se projekt bezobslužného měření rychlosti (tzv.radary). K ostraze objektů města má městská policie k dispozici pult centralizované ochrany – elektronický dohled. Provozujeme linku „SOS telefony“ – zdarma jsou zapůjčovány telefony s sos tlačítkem potřebným osobám. Dále se realizují preventivní opatření (besedy pro seniory, spolupráce s Policií), na základě tohoto dochází ke zvýšení pocitu bezpečí a spokojenosti občanů města.

 

 


Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

V Praze dne 7. 7. 2019


Dobrý den,

otázky byly do auditu doplněny a audit nyní považuji za úplný. S pozdravem, Linda Sokačová.
V Praze dne 5. 5. 2019

 

Dobrý den,

 

děkuji za vyplnění dotazníku k auditu Národní sítě zdravých měst kategorie C.  Je nutné doplnit především konkrétni data a číselné údaje, podrobnosti v jednotlivých bodech. Zasílám několik komentářů a v případě nejasností či potřeby diskuze jsem k dispozici i na telefonu 777 615 889. 

 

Děkuji. Se srdečným pozdravem, Linda Sokačová.

 

Rožnov pod Radhoštěm

 

9.1.1.

Kompletní

 

9.1.2.

Má obec přehled, kolik osob je v sociální nouzi a potřebuje využít byt od obce (specificky sociální byt)?

Spolupracuje obec s jinými organizacemi na posktování sociálního bydlení?

Disponuje obec údajem o počtu lidí bez domova?

Do indikátorové části prosím o doplnění poměru mezi žádostmi o sociální bydlení a neuspokojenými žádostmi.

 

9.1.3.

Kompletní

 

9.1.4.

Stačí dva byty na pokrytí poptávky v oblasti podporovaného/ sociálního bydlení?

Jaký je počet žádostí o byty pro nepříznivou životní situaci?

 

9.1.5.

Odpovídá kapcita popsaných služeb poptávce po službách?

Jak se obec zapojena do popsaných služeb, podporuje je nějakým způobem? Nebo se  zaměřuje na podporu předlužených občanů jinak?

 

 

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

 

9.2.1.

Kolik osob využívá popsané služby/ využívá mateřských center?

Dostačují kapacity těchto služeb poptávce?

Došlo k navýšení počtu těchto služeb oproti předchozím letům?

 

9.2.2.

Jaké monitorovací mechanismy se využívají k zjišťování rovného přístupu ke vzdělávání v obci ze strany obce?

 

 

9.2.3.

Kompletní

 

9.2.4.

Jak obec zjišťuje míru potřebnosti pro nabízené služby? Odpovídá kapacita služeb poptávce?

Zaměřuje se obec i na jiné skupiny, než jsou senioři a lidé se zdravotním hendikepem?

Realizuje obec komunitní plánování, které poskytuje údaje o potřebnosti v obci?

Podporuje obec nějakým způsobem externí subjekty nabízející tuto pomoc?

 

9.2.5.

Kompletní

 

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

 

9.3.1.

Kompletní

 

9.3.2.

Kompletní

 

9.3.3.

Kompletní

 

9.3.4.

Zaměřuje se obec na odstraňování bariér i v jiné než věkové oblasti?

 

9.3.5.

Prosím o uvedení počtu stížností v rámci posledních let, které město eviduje v rámci standardního systému bezpečnosti obyvatel.

Prosím o shnrutí tendencí z minulých výzkumů a v tomto smyslu doplnit i indikátor.

 

9.3.6.

Kompletní

 

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

9.4.1.

Kompletní

 

9.4.2.

Kompletní

 

9.4.3.

Jsou nějaké stížnosti obyvatel na bezpečnost v obci?

 

9.4.4.

Kompletní

 

9.4.5.

Kolik bylo účastníků ze škol v Rožnově?

 

 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek