Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Dorotíková Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm představuje základní orientaci rozvoje města a je strategickým dokumentem, pomocí něhož ve stanoveném časovém horizontu zabezpečuje samospráva města aktivity, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel.

Strategický plán rozvoje města (SPRM) byl schválen zastupitelstvem 24. června 2008 a jeho platnost je do roku 2020. SPRM sestává z několika částí – části analytické (Profil města, Průzkum názoru obyvatel a podnikatelských subjektů) a části návrhové (Návrhová část a Akční plán). Strategický plán je plánem dlouhodobým s platností do roku 2020. Navrhuje obecnější a dlouhodobé směřování rozvoje města a je zastřešujícím dokumentem. Strategický plán je naplňován jednotlivými Akčními plány. Ty jsou sestavovány na období 2-4 roky. V současné době se zpracovává nový strategický plán rozvoje města pro další období.

http://www.roznov.cz/html/soubory/strategicky-plan/


Územní plán: účinnost od 30. 12. 2011

http://www.roznov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=14293&id_ktg=1024&n=1%2Duzemni%2Dplan%2Droznov%2Dpod%2Dradhostem&p1=51


MAS Rožnovsko: úkolem místní akční skupiny je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost.

Témata, kterými se místní akční skupina zabývá byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny tři základní témata:

1. Zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
2. Podpora drobného zemědělství a zachování tradičního rázu krajiny
3. Trvale udržitelný život na venkově

http://www.masroznovsko.cz/

Asociace regionálních značek: cílem je zviditelnit region a zviditelnit produkty, které zde vznikají. Mezi certifikované produkty řadíme tiskové materiály s motivem přírody CHKO Beskydy Michala Šulgana, Rožnovské pivo, Pralinky, čokoládu a lanýže.

http://www.regionalni-znacky.cz/Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úkolem samosprávy a města je vytvoření příznivé platformy pro malé a střední formy podnikání. Město Rožnov je každoročně hodnocen v rámci výzkumu Město pro byznys. Tento výzkum zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.  Každoročně je hodnoceno 23 kritérií (podnikatelské prostředí a veřejná správa). Vývoj a hodnocení má každoročně zlepšující se tendenci, což nejlépe vystihuje to, že se město v komunikaci a spolupráci s firmami neustále zlepšuje.

Výsledky pro rok 2018: z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Zlínském kraji je město Rožnov pod Radhoštěm druhým nejlepším městem. Analytici agentury Datank ve srovnávacím výzkumu hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Výsledky výzkumu říkají, že Rožnov má nejlepší elektronickou komunikaci. Ocenění jsme byli také za jeden z nejvyšších přírůstků obyvatel a také velmi vysoký podíl podnikatelů. V přístupu veřejné správy město podle agentury Datank vyniká především nejkvalitnější elektronickou komunikací v celém kraji, která je testována fiktivními podnikatelskými dotazy.

http://www.mestoprobyznys.cz/kriteria_hodnoceni

Tabulka hodnocení v rámci výzkumu Město pro byznys pro město Rožnov pod Radhoštěm 2012 - 2017

 

Pořadí v oblasti

podnikatelské prostředí

Pořadí v oblasti

přístup veřejné správy

2017

11

1

2016

8

8

2015

12

4

2014

13

8

2013

12-13

12

2012

8

13


Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm se v oblasti cestovního ruchu profiluje a je vnímáno jako významné a turisty oblíbené centrum historického a kulturního (folklorního) dědictví Valašska a také jako významná destinace sportovního a společenského vyžití v těsné blízkosti Beskyd, a to jak v letní, tak v zimní sezóně. Velkým pozitivem města je existence hned čtyř čtyřhvězdičkových hotelů, což je na město s 17 000 obyvateli velmi nadstandardní a poskytuje to dobrou základnu pro všechny druhy turistů, především však pro ty náročnější. V Rožnově však je dostatek i dalších ubytovacích kapacit – tři hvězdičkové hotely, penziony, apartmány a chalupy či ubytování v soukromí.  

Rožnov pod Radhoštěm disponuje komplexní nabídkou pro všechny účastníky cestovního ruchu, tzn. pro rodiny s menšími i většími dětmi, pro sportovce, individuální cestovatele a turisty, milovníky hudby i filmu, historie i pro (především mladší) seniory. O tom svědčí i stoupající návštěvnost jednotlivých objektů cestovního ruchu. V návštěvnosti se v posledních letech promítá více faktorů např. aktuální počasí, silná ekonomika na republikové i globální úrovni a s tím spojená větší cestovatelská a turistická aktivita lidí.

Rožnov p. R. navštíví během roku více než půl milionu turistů, z toho 300 tisíc zavítá do Valašského muzea v přírodě, které je po ZOO Lešná druhou nejnavštěvovanější památkou Zlínského kraje a které na konci roku 2018 „povýšilo“ na Národní muzeum v přírodě

Velkou pozornost věnuje město komunikaci a spolupráci s místními podnikateli, se kterými se město mimo jiné spojilo v projektu Rožnov card. Díky tomuto projektu již od roku 2016 každý, kdo se ubytuje ve městě na dvě a více nocí, obdrží tzv. Rožnov card, tedy slevovou (bonusovou) kartu, která nabídne slevy a výhody v cca. 8 největších atraktivitách města.

Město taktéž těží z dobře fungujícího Turistického informačního centra, které je členem celonárodní sítě ATIC, obdrželo již několik ocenění a obslouží během jednoho roku více než 30 000 lidí. Turisty jsou rovněž hojně využívány webové stránky:  http://www.visitroznov.cz/roznov-card/ds-1010/p1=69.

Město Rožnov má i svá propagační videa: Rožnov žije a Rožnov žije sportem! https://www.youtube.com/watch?v=v1X5OczM-6c&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=mI0wQZViQqo

Udržitelný cestovní ruch v Rožnově pod Radhoštěm je téma, které město řeší a průběžně na něm ve spolupráci se subjekty cest. ruchu pracuje. Město klade důraz také na Jurkovičovu rozhlednu, která ve vlastnictví města funguje od roku 2012 a stále je velmi navštěvovanou památkou a oblíbeným cílem turistů. Mezi další atraktivity města patří Rožnovské pivní lázně, svíčkárna Unipar, Ranč Bučiska či Gibon Park.

Jako hlavní výzvu zlepšit stávající situaci bere město krátkou průměrnou dobu pobytů turistů, tj. že spíše převládají spíše jednodenní výlety do Rožnova než vícedenní pobyt (rekreace, dovolená). K tomu má napomoci například i zmiňovaná Rožnov card nebo komunikace stavěná na důrazu na fakt, že ve městě jsou čtyři 4hvězdičkové hotely a další desítky kvalitních ubytovacích kapacit všech cenových kategorií.

Město Rožnov p. R. v roce 2016 kompletně přepracovalo část městského webu věnovanou cestovnímu ruchu a vznikl tak nový web www.visitroznov.cz a k němu taktéž instagramový profil města specializující se výhradně na cestovní ruch. 

Město se pravidelně účastní veletrhů zaměřených na cestovní ruch. V období od ledna do března se jedná většinou o cca. 5-6 velkých veletrhů, kde se Rožnov prezentuje buď samostatně jako město, případně v rámci (okresní) destinační společnosti Valašsko (www.visit-valassko.cz) nebo krajské destinační agentury Centrála cestovního ruchu východní Moravy (www.vychodni-morava.cz). 

TIC průběžně rozšiřuje své služby a nabízí klientům kromě informací o turistických atraktivitách města a okolí také mnoho dalších služeb (předprodejové vstupenkové portály, internet, kopírování, atd.).

Město se snaží turisty lákat nejen na dlouholeté ikony, tradiční a oblíbené trháky, ale také nové nápady, pořady a premiéry. Mezi největší akce patří hudební folklorní festivaly s desítky let trvající tradicí. Jsou to především Rožnovské slavnosti, které se konají zpravidla první víkend v červenci, a festival Ondrášova Valaška, pořádaný druhý víkend v červnu. Tyto akce se střídají po roce – lichá léta mají Rožnovské slavnosti a sudá zase Ondrášova Valaška. Srpnovými stálicemi jsou festival slovenského folkloru v ČR Jánošíkův dukát nebo multižánrový hudební festival Valašské folkrockování. Legendami se staly také pořady Valašského muzea v přírodě: únorový Masopust, Velikonoce na Valašsku či dvoudenní Vánoční jarmark. Přidávají se k nim i Vánoční trhy na rožnovském náměstí nebo farmářské trhy pravidelně od května do října. Úspěšnými novinkami posledních sezon jsou pravidelné jízdy historických vlaků s názvem Rožnovské parní léto a dvoudenní letní Garden Food Festival skvělého jídla v malebném prostředí městského parku.

Velkému zájmu se těší i běžecké události. Květnový Night Trail Run nabízí sportovcům unikátní noční proběh Valašským muzeem v přírodě a výběh k Jurkovičově rozhledně. K městu patří i červnový T-Mobile olympijský běh, největší běh v ČR, a také zářijový půlmaraton Běh rodným krajem Emila Zátopka, který vede z Kopřivnice do Rožnova. Novinkou roku 2019 je turistický pochod pro celou rodinu s názvem Švihák rožnovský, který nabídne osm tras od 7 do 58 kilometrů. V zimních měsících jsou hojně využívány trasy pro běžeckého lyžování, které provádí sportovce místním parkem a golfovým hřištěm.  

Více informací ke všem akcím pořádaným v Rožnově pod Radhoštěm přináší speciální turistický web www.visitroznov.cz a jeho kalendář akcí.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm představuje základní orientaci rozvoje města a je strategickým dokumentem, pomocí něhož ve stanoveném časovém horizontu zabezpečuje samospráva města aktivity, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel.

Strategický plán rozvoje města (SPRM) byl schválen zastupitelstvem 24. června 2008 a jeho platnost je do roku 2020. SPRM sestává z několika částí – části analytické (Profil města, Průzkum názoru obyvatel a podnikatelských subjektů) a části návrhové (Návrhová část a Akční plán). Strategický plán je plánem dlouhodobým s platností do roku 2020. Navrhuje obecnější a dlouhodobé směřování rozvoje města a je zastřešujícím dokumentem. Strategický plán je naplňován jednotlivými Akčními plány. Ty jsou sestavovány na období 2-4 roky. V současné době se zpracovává nový strategický plán rozvoje města pro další období.

http://www.roznov.cz/html/soubory/strategicky-plan/


Územní plán: účinnost od 30. 12. 2011

http://www.roznov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=14293&id_ktg=1024&n=1%2Duzemni%2Dplan%2Droznov%2Dpod%2Dradhostem&p1=51


MAS Rožnovsko: úkolem místní akční skupiny je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost.

Témata, kterými se místní akční skupina zabývá byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny tři základní témata:

1. Zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
2. Podpora drobného zemědělství a zachování tradičního rázu krajiny
3. Trvale udržitelný život na venkově

http://www.masroznovsko.cz/

Asociace regionálních značek: cílem je zviditelnit region a zviditelnit produkty, které zde vznikají. Mezi certifikované produkty řadíme tiskové materiály s motivem přírody CHKO Beskydy Michala Šulgana, Rožnovské pivo, Pralinky, čokoládu a lanýže.

http://www.regionalni-znacky.cz/Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úkolem samosprávy a města je vytvoření příznivé platformy pro malé a střední formy podnikání. Město Rožnov je každoročně hodnocen v rámci výzkumu Město pro byznys. Tento výzkum zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.  Každoročně je hodnoceno 23 kritérií (podnikatelské prostředí a veřejná správa). Vývoj a hodnocení má každoročně zlepšující se tendenci, což nejlépe vystihuje to, že se město v komunikaci a spolupráci s firmami neustále zlepšuje.

Výsledky pro rok 2018: z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Zlínském kraji je město Rožnov pod Radhoštěm druhým nejlepším městem. Analytici agentury Datank ve srovnávacím výzkumu hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Výsledky výzkumu říkají, že Rožnov má nejlepší elektronickou komunikaci. Ocenění jsme byli také za jeden z nejvyšších přírůstků obyvatel a také velmi vysoký podíl podnikatelů. V přístupu veřejné správy město podle agentury Datank vyniká především nejkvalitnější elektronickou komunikací v celém kraji, která je testována fiktivními podnikatelskými dotazy.

http://www.mestoprobyznys.cz/kriteria_hodnoceni

Tabulka hodnocení v rámci výzkumu Město pro byznys pro město Rožnov pod Radhoštěm 2012 - 2017

 

Pořadí v oblasti

podnikatelské prostředí

Pořadí v oblasti

přístup veřejné správy

2017

11

1

2016

8

8

2015

12

4

2014

13

8

2013

12-13

12

2012

8

13


Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm se v oblasti cestovního ruchu profiluje a je vnímáno jako významné a turisty oblíbené centrum historického a kulturního (folklorního) dědictví Valašska a také jako významná destinace sportovního a společenského vyžití v těsné blízkosti Beskyd, a to jak v letní, tak v zimní sezóně. Velkým pozitivem města je existence hned čtyř čtyřhvězdičkových hotelů, což je na město s 17 000 obyvateli velmi nadstandardní a poskytuje to dobrou základnu pro všechny druhy turistů, především však pro ty náročnější. V Rožnově však je dostatek i dalších ubytovacích kapacit – tři hvězdičkové hotely, penziony, apartmány a chalupy či ubytování v soukromí.  

Rožnov pod Radhoštěm disponuje komplexní nabídkou pro všechny účastníky cestovního ruchu, tzn. pro rodiny s menšími i většími dětmi, pro sportovce, individuální cestovatele a turisty, milovníky hudby i filmu, historie i pro (především mladší) seniory. O tom svědčí i stoupající návštěvnost jednotlivých objektů cestovního ruchu. V návštěvnosti se v posledních letech promítá více faktorů např. aktuální počasí, silná ekonomika na republikové i globální úrovni a s tím spojená větší cestovatelská a turistická aktivita lidí.

Rožnov p. R. navštíví během roku více než půl milionu turistů, z toho 300 tisíc zavítá do Valašského muzea v přírodě, které je po ZOO Lešná druhou nejnavštěvovanější památkou Zlínského kraje a které na konci roku 2018 „povýšilo“ na Národní muzeum v přírodě

Velkou pozornost věnuje město komunikaci a spolupráci s místními podnikateli, se kterými se město mimo jiné spojilo v projektu Rožnov card. Díky tomuto projektu již od roku 2016 každý, kdo se ubytuje ve městě na dvě a více nocí, obdrží tzv. Rožnov card, tedy slevovou (bonusovou) kartu, která nabídne slevy a výhody v cca. 8 největších atraktivitách města.

Město taktéž těží z dobře fungujícího Turistického informačního centra, které je členem celonárodní sítě ATIC, obdrželo již několik ocenění a obslouží během jednoho roku více než 30 000 lidí. Turisty jsou rovněž hojně využívány webové stránky:  http://www.visitroznov.cz/roznov-card/ds-1010/p1=69.

Město Rožnov má i svá propagační videa: Rožnov žije a Rožnov žije sportem! https://www.youtube.com/watch?v=v1X5OczM-6c&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=mI0wQZViQqo

Udržitelný cestovní ruch v Rožnově pod Radhoštěm je téma, které město řeší a průběžně na něm ve spolupráci se subjekty cest. ruchu pracuje. Město klade důraz také na Jurkovičovu rozhlednu, která ve vlastnictví města funguje od roku 2012 a stále je velmi navštěvovanou památkou a oblíbeným cílem turistů. Mezi další atraktivity města patří Rožnovské pivní lázně, svíčkárna Unipar, Ranč Bučiska či Gibon Park.

Jako hlavní výzvu zlepšit stávající situaci bere město krátkou průměrnou dobu pobytů turistů, tj. že spíše převládají spíše jednodenní výlety do Rožnova než vícedenní pobyt (rekreace, dovolená). K tomu má napomoci například i zmiňovaná Rožnov card nebo komunikace stavěná na důrazu na fakt, že ve městě jsou čtyři 4hvězdičkové hotely a další desítky kvalitních ubytovacích kapacit všech cenových kategorií.

Město Rožnov p. R. v roce 2016 kompletně přepracovalo část městského webu věnovanou cestovnímu ruchu a vznikl tak nový web www.visitroznov.cz a k němu taktéž instagramový profil města specializující se výhradně na cestovní ruch. 

Město se pravidelně účastní veletrhů zaměřených na cestovní ruch. V období od ledna do března se jedná většinou o cca. 5-6 velkých veletrhů, kde se Rožnov prezentuje buď samostatně jako město, případně v rámci (okresní) destinační společnosti Valašsko (www.visit-valassko.cz) nebo krajské destinační agentury Centrála cestovního ruchu východní Moravy (www.vychodni-morava.cz). 

TIC průběžně rozšiřuje své služby a nabízí klientům kromě informací o turistických atraktivitách města a okolí také mnoho dalších služeb (předprodejové vstupenkové portály, internet, kopírování, atd.).

Město se snaží turisty lákat nejen na dlouholeté ikony, tradiční a oblíbené trháky, ale také nové nápady, pořady a premiéry. Mezi největší akce patří hudební folklorní festivaly s desítky let trvající tradicí. Jsou to především Rožnovské slavnosti, které se konají zpravidla první víkend v červenci, a festival Ondrášova Valaška, pořádaný druhý víkend v červnu. Tyto akce se střídají po roce – lichá léta mají Rožnovské slavnosti a sudá zase Ondrášova Valaška. Srpnovými stálicemi jsou festival slovenského folkloru v ČR Jánošíkův dukát nebo multižánrový hudební festival Valašské folkrockování. Legendami se staly také pořady Valašského muzea v přírodě: únorový Masopust, Velikonoce na Valašsku či dvoudenní Vánoční jarmark. Přidávají se k nim i Vánoční trhy na rožnovském náměstí nebo farmářské trhy pravidelně od května do října. Úspěšnými novinkami posledních sezon jsou pravidelné jízdy historických vlaků s názvem Rožnovské parní léto a dvoudenní letní Garden Food Festival skvělého jídla v malebném prostředí městského parku.

Velkému zájmu se těší i běžecké události. Květnový Night Trail Run nabízí sportovcům unikátní noční proběh Valašským muzeem v přírodě a výběh k Jurkovičově rozhledně. K městu patří i červnový T-Mobile olympijský běh, největší běh v ČR, a také zářijový půlmaraton Běh rodným krajem Emila Zátopka, který vede z Kopřivnice do Rožnova. Novinkou roku 2019 je turistický pochod pro celou rodinu s názvem Švihák rožnovský, který nabídne osm tras od 7 do 58 kilometrů. V zimních měsících jsou hojně využívány trasy pro běžeckého lyžování, které provádí sportovce místním parkem a golfovým hřištěm.  

Více informací ke všem akcím pořádaným v Rožnově pod Radhoštěm přináší speciální turistický web www.visitroznov.cz a jeho kalendář akcí.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno