Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kroměříž - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Josef Herink
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj má odborný, finanční, investiční a koordinační charakter.

U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba vody a el. energie.
U školských objektů, které jsou napojeny na dálkové zásobování teplem se sleduje také spotřeba tepla a těch, co využívají plyn se sleduje také spotřeba plynu. Postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Institucí a NNO, které zajišťují neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je ve městě jen několik.

Jde o Spolek Barbořice, Středisko volného času Šipka a Klubíčko Kroměříž, z.s.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město pořádá a podporuje řadu programů v problematice UR. Má titul "Fairtradové město". Ve městě je Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která je také fairtradovou školou a spolupráce s ní je velmi úzká.

Město ale nemá systematický program na podporu vzdělávání a výchovy k UR.


Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka volnočasových aktivit na území města a sportovních areálů je velmi pestrá.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj má odborný, finanční, investiční a koordinační charakter.

U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba vody a el. energie.
U školských objektů, které jsou napojeny na dálkové zásobování teplem se sleduje také spotřeba tepla a těch, co využívají plyn se sleduje také spotřeba plynu. Postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Institucí a NNO, které zajišťují neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je ve městě jen několik.

Jde o Spolek Barbořice, Středisko volného času Šipka a Klubíčko Kroměříž, z.s.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město pořádá a podporuje řadu programů v problematice UR. Má titul "Fairtradové město". Ve městě je Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která je také fairtradovou školou a spolupráce s ní je velmi úzká.

Město ale nemá systematický program na podporu vzdělávání a výchovy k UR.


Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka volnočasových aktivit na území města a sportovních areálů je velmi pestrá.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno