Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Opava - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Valta
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Adéla Kozelková Opava
Jitka Koščáková Opava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V roce 2020 plánujeme začlenit v rámci Dne Země větší osvětu zaměřenou právě na odpady ve spolupráci s Technickými službami.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji více sledovat a vyhodnocovat množství odpadů produkovaných občany. Zároveň doporučuji provádět kontroly zejména provozoven živnostníků, jak nakládají s odpady a zda-li nezneužívání obecní systém nakládání s odpady. V rámci kontrol odpadového hospodářství je také vhodné provádět kontrolu zaplněnosti jednotlivých separačních míst a na základě těchto zjištění systém průběžně upravovat a zefektivňovat.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V současné chvíli energetický manažer města připravuje souhr veškerých spotřeb energií u budov v majetku města zavedených v systeému energetického managementu za roky 2016, 2017, 2018. Data by měla být k dispozici na konci září 2019.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V roce 2020 plánujeme začlenit v rámci Dne Země větší osvětu zaměřenou právě na odpady ve spolupráci s Technickými službami.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji více sledovat a vyhodnocovat množství odpadů produkovaných občany. Zároveň doporučuji provádět kontroly zejména provozoven živnostníků, jak nakládají s odpady a zda-li nezneužívání obecní systém nakládání s odpady. V rámci kontrol odpadového hospodářství je také vhodné provádět kontrolu zaplněnosti jednotlivých separačních míst a na základě těchto zjištění systém průběžně upravovat a zefektivňovat.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V současné chvíli energetický manažer města připravuje souhr veškerých spotřeb energií u budov v majetku města zavedených v systeému energetického managementu za roky 2016, 2017, 2018. Data by měla být k dispozici na konci září 2019.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno