Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Denisa Vrbická Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nově zpracované 3 strategické dokumenty byly tvořeny ve stejný čas ve vzájemné provázanosti a v souladu s územním plánem. Filozoficko-architektonická koncepce dává jiný pohled na veřejná prostranství bez ohledu na majetkové poměry a svým vizionářským přístupem nabízí potenciál na změny ÚP s ohledem na širší využití daného území, návaznost na další lokality a cíle strategického plánu rozvoje města.

Se strategickými dokumenty byly také schváleny metodické postupy implementace strategického řízení v rámci městského úřadu. Cílem je nyní naučit se tyto postupy dodržovat a uvádět do praxe. V roce 2019 bude detailněji nastaveno procesní řízení ve spolupráci s NSZM, které bude striktně navázáno na strategie, jejich plnění, vyhodnocování a aktualizace. Rozpočet města je připraven na akce, které jsou obsaženy ve schválených strategických dokumentech a akčních plánech. Organizační a personální zázemí je zajištěno odborem projektového řízení, komisí pro rozvoj města a komisí pro zdravé město a místní Agendu 21.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové řízení při správě a rozvoji města je nastaveno účelně a efektivně. Dokladem toho je strategické plánování a řízení prostřednictvím odboru projektového řízení. Finanční řízení a řídící procesu úřadu jsou také vhodně nastaveny a fungují. Komunikace města a úřadu navenek je otevřená a plně transparentní. V rámci rozvoje metody kvality MA21 je samozřejmě nutné všechny procesy zautomatizovat a postupně rozvíjet a upravovat dle aktuální situace. Rozjíždí se energetický management, který plnohodnotně pokryje požadavky na zacházení se zdroji směrem k udržitelné spotřebě. Kapacitně jsme připraveni reagovat na změny, využíváme různé nástroje (např. síťová spolupráce v rámci regionu i republiky - NSZM) a zdroje (např. dotace) a jsme si vědomi toho, že každý proces je třeba neustále sledovat, vylepšovat a zdokonalovat.


Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast komunikace a partnerství je v místních podmínkách úřadu i města na dobré úrovni. Snažíme se využívat veškeré dostupné nástroje komunikace a získávat vhodná partnerství. Klademe důraz na veřejná projednávání a zapojování veřejnosti. Spolupráce a komunikace probíhá také na úrovni regionu.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nově zpracované 3 strategické dokumenty byly tvořeny ve stejný čas ve vzájemné provázanosti a v souladu s územním plánem. Filozoficko-architektonická koncepce dává jiný pohled na veřejná prostranství bez ohledu na majetkové poměry a svým vizionářským přístupem nabízí potenciál na změny ÚP s ohledem na širší využití daného území, návaznost na další lokality a cíle strategického plánu rozvoje města.

Se strategickými dokumenty byly také schváleny metodické postupy implementace strategického řízení v rámci městského úřadu. Cílem je nyní naučit se tyto postupy dodržovat a uvádět do praxe. V roce 2019 bude detailněji nastaveno procesní řízení ve spolupráci s NSZM, které bude striktně navázáno na strategie, jejich plnění, vyhodnocování a aktualizace. Rozpočet města je připraven na akce, které jsou obsaženy ve schválených strategických dokumentech a akčních plánech. Organizační a personální zázemí je zajištěno odborem projektového řízení, komisí pro rozvoj města a komisí pro zdravé město a místní Agendu 21.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové řízení při správě a rozvoji města je nastaveno účelně a efektivně. Dokladem toho je strategické plánování a řízení prostřednictvím odboru projektového řízení. Finanční řízení a řídící procesu úřadu jsou také vhodně nastaveny a fungují. Komunikace města a úřadu navenek je otevřená a plně transparentní. V rámci rozvoje metody kvality MA21 je samozřejmě nutné všechny procesy zautomatizovat a postupně rozvíjet a upravovat dle aktuální situace. Rozjíždí se energetický management, který plnohodnotně pokryje požadavky na zacházení se zdroji směrem k udržitelné spotřebě. Kapacitně jsme připraveni reagovat na změny, využíváme různé nástroje (např. síťová spolupráce v rámci regionu i republiky - NSZM) a zdroje (např. dotace) a jsme si vědomi toho, že každý proces je třeba neustále sledovat, vylepšovat a zdokonalovat.


Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast komunikace a partnerství je v místních podmínkách úřadu i města na dobré úrovni. Snažíme se využívat veškeré dostupné nástroje komunikace a získávat vhodná partnerství. Klademe důraz na veřejná projednávání a zapojování veřejnosti. Spolupráce a komunikace probíhá také na úrovni regionu.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno