Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Dačice - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Ilona Brabencová Dačice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město je vnímáno jako kulturní centrum regionu s širokou nabídkou kulturních aktivit a dobrým kulturním zázemím. Výdaje do kulturní oblasti tvoří významnou položku v rozpočtu města.

Město je nositelem kultury v rámci vlastní činnosti zajišťované Kulturním domem Beseda a příspěvkovými organizace působícím v oblasti kultury (knihovna, muzeum).

Město Dačice podporuje kulturní aktivity místních spolků.

Rada města zřídila pro podporu kultury Památkovou komisi a Komisi volnočasových aktivit.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dačice patří k nejstarším městům jihozápadní Moravy. První písemná zmínka pochází z roku 1183, a to už se o Dačicích hovořilo jako o farní osadě. Kladný vtah k historickému významu a odkazu města mají téměř všichni jeho obyvatelé.

Město má zpracovaný dlouhodobý plán obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR Dačice, aktivně komunikuje a spolupracuje s vlastníky kulturních památek a památkově chráněných objektů. Za dobu využívání podpor z Programu dochází k soustavnému obnovování památkového fondu města.

Město organizuje či podporuje společenské a kulturní akce, které mají za cíl zdůraznit a zviditelnit historickou hodnotu města.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město dbá na zachování tradic a tradičních kulturních akcí, současně ale reaguje na poptávku a požadavky obyvatel a snaží se dle možností nabídku rozšiřovat, a to jak žánrově, tak termínově. 

Významným počinem v tomto směru bylo zrušení Městského kulturního střediska v roce 2016 a převedení jeho činnosti přímo pod město. Díky novému oddělení kulturních aktivit začalo město mnohem více komunikovat s obyvateli města, vnímat jejich požadavky a rychle na ně reagovat. Hmatatelné výsledky se dostavily během následujících let. Dokládá to nejen množství akcí pořádaných či spolupořádaných městem, ale především návštěvnost akcí. 

Vedle vlastní činnosti v oblastní kultury město dává prostor místním spolkům a souborům. Finanční podporu město poskytuje na základě Zásad a pravidel, dále vyhlašuje víceleté granty na podporu především volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Došlo k žánrovému rozšíření nabídky, např. Countryfest, klubová scéna, rozšíření nabídky divadelních představení, změna dramaturgie festivalu Dačická kostka apod.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Došlo k celkovému zlepšení vzhledu města. Město opravuje objekty ve svém vlastnictví, soukromí vlastníci využívají dotační tituly - město poskytuje povinný příspěvek z Programu regenerace MPZ Dačice. Zásadní význam pro zlepšení vzhledu centra města měla celková revitalizace Kancnýřova sadu na Palackého náměstí provedená v roce 2016.

Město obnovilo a modernizovalo městský mobiliář.

Město dlouhodobě pečuje o zeleň včetně květinové výzdoby centra města.

Určitá rezerva je v modernizaci městského orientačního systému.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město je vnímáno jako kulturní centrum regionu s širokou nabídkou kulturních aktivit a dobrým kulturním zázemím. Výdaje do kulturní oblasti tvoří významnou položku v rozpočtu města.

Město je nositelem kultury v rámci vlastní činnosti zajišťované Kulturním domem Beseda a příspěvkovými organizace působícím v oblasti kultury (knihovna, muzeum).

Město Dačice podporuje kulturní aktivity místních spolků.

Rada města zřídila pro podporu kultury Památkovou komisi a Komisi volnočasových aktivit.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dačice patří k nejstarším městům jihozápadní Moravy. První písemná zmínka pochází z roku 1183, a to už se o Dačicích hovořilo jako o farní osadě. Kladný vtah k historickému významu a odkazu města mají téměř všichni jeho obyvatelé.

Město má zpracovaný dlouhodobý plán obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR Dačice, aktivně komunikuje a spolupracuje s vlastníky kulturních památek a památkově chráněných objektů. Za dobu využívání podpor z Programu dochází k soustavnému obnovování památkového fondu města.

Město organizuje či podporuje společenské a kulturní akce, které mají za cíl zdůraznit a zviditelnit historickou hodnotu města.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město dbá na zachování tradic a tradičních kulturních akcí, současně ale reaguje na poptávku a požadavky obyvatel a snaží se dle možností nabídku rozšiřovat, a to jak žánrově, tak termínově. 

Významným počinem v tomto směru bylo zrušení Městského kulturního střediska v roce 2016 a převedení jeho činnosti přímo pod město. Díky novému oddělení kulturních aktivit začalo město mnohem více komunikovat s obyvateli města, vnímat jejich požadavky a rychle na ně reagovat. Hmatatelné výsledky se dostavily během následujících let. Dokládá to nejen množství akcí pořádaných či spolupořádaných městem, ale především návštěvnost akcí. 

Vedle vlastní činnosti v oblastní kultury město dává prostor místním spolkům a souborům. Finanční podporu město poskytuje na základě Zásad a pravidel, dále vyhlašuje víceleté granty na podporu především volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Došlo k žánrovému rozšíření nabídky, např. Countryfest, klubová scéna, rozšíření nabídky divadelních představení, změna dramaturgie festivalu Dačická kostka apod.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Došlo k celkovému zlepšení vzhledu města. Město opravuje objekty ve svém vlastnictví, soukromí vlastníci využívají dotační tituly - město poskytuje povinný příspěvek z Programu regenerace MPZ Dačice. Zásadní význam pro zlepšení vzhledu centra města měla celková revitalizace Kancnýřova sadu na Palackého náměstí provedená v roce 2016.

Město obnovilo a modernizovalo městský mobiliář.

Město dlouhodobě pečuje o zeleň včetně květinové výzdoby centra města.

Určitá rezerva je v modernizaci městského orientačního systému.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno