Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Dačice - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Zdeněk Frélich
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Ilona Brabencová Dačice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dačice se v současnosti soustředí především na zadržování vody a na osvětovou činnost mezi občany Dačic a místních částí.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V důsledku dlouhodobého sucha a následné kůrovcové kalamity došlo k rozpadu smrkových monokultur  v územním obvodu města Dačice. Lesní pozemky ve vlastnictví města Dačice budou zalesňovány smíšenými porosty.

Mezi hlavní vlivy, které významně oslabily vitalitu smrkových porostů a urychlily vývoj kůrovce (především lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého) patří klimatické podmínky (extrémní teploty, sucho), dále nepůvodnost smrkových porostů pěstovaných na nevhodných stanovištích a také nízký obsah živin v půdě. V roce 2017 bylo na ORP Dačice evidováno přibližně 100 000 m3 kůrovcového dříví. V roce 2018 to již bylo 400 000 m3. Současná kalamita zásadním způsobem ovlivní budoucí hospodaření v lesích. Zalesnění rozsáhlých holin nebude v mnoha případech jednoduché a nezbytná bude změna ve způsobu obhospodařování lesů. Na odlesněných plochách lze očekávat extrémní nárůst teplot v letním období, nepředvídatelnou změnu vodních poměrů (narušení bilance oběhu vody v krajině rozpadem lesních ekosystémů), rychlou mineralizaci a ztrátu humusových horizontů, tím narušení koloběhu živin, dále zabuřenění stanoviště nebo škody zvěří. S ohledem na stanovištní podmínky je nezbytná podpora pestré druhové skladby a využití přirozené obnovy všech dřevin. Vyšší podíl listnatých dřevin zajistí větší odolnost a stabilitu porostů s ohledem na klimatické změny.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dačice se v současnosti soustředí především na zadržování vody a na osvětovou činnost mezi občany Dačic a místních částí.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V důsledku dlouhodobého sucha a následné kůrovcové kalamity došlo k rozpadu smrkových monokultur  v územním obvodu města Dačice. Lesní pozemky ve vlastnictví města Dačice budou zalesňovány smíšenými porosty.

Mezi hlavní vlivy, které významně oslabily vitalitu smrkových porostů a urychlily vývoj kůrovce (především lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého) patří klimatické podmínky (extrémní teploty, sucho), dále nepůvodnost smrkových porostů pěstovaných na nevhodných stanovištích a také nízký obsah živin v půdě. V roce 2017 bylo na ORP Dačice evidováno přibližně 100 000 m3 kůrovcového dříví. V roce 2018 to již bylo 400 000 m3. Současná kalamita zásadním způsobem ovlivní budoucí hospodaření v lesích. Zalesnění rozsáhlých holin nebude v mnoha případech jednoduché a nezbytná bude změna ve způsobu obhospodařování lesů. Na odlesněných plochách lze očekávat extrémní nárůst teplot v letním období, nepředvídatelnou změnu vodních poměrů (narušení bilance oběhu vody v krajině rozpadem lesních ekosystémů), rychlou mineralizaci a ztrátu humusových horizontů, tím narušení koloběhu živin, dále zabuřenění stanoviště nebo škody zvěří. S ohledem na stanovištní podmínky je nezbytná podpora pestré druhové skladby a využití přirozené obnovy všech dřevin. Vyšší podíl listnatých dřevin zajistí větší odolnost a stabilitu porostů s ohledem na klimatické změny.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno