Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Linda Sokáčová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Helešicová Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má zpracovaný dokumenty, který mu zmapoval jaký je stav ve městě. Bohužel investice do sociální oblasti jsou potřebné, ale veřejností nejsou příliš dobře vnímané. Proto se město snaží své kroky do těchto investičních projektu veřejnosti vysvětlovat.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město v tomto postupuje s určitou vyzí, kterou se snaží naplňovat. Jde bohužel o velmi nákladně projekty.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Připomínky doplněny dle komentářů.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletně zpracován.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory jsou zpracovány.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má zpracovaný dokumenty, který mu zmapoval jaký je stav ve městě. Bohužel investice do sociální oblasti jsou potřebné, ale veřejností nejsou příliš dobře vnímané. Proto se město snaží své kroky do těchto investičních projektu veřejnosti vysvětlovat.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město v tomto postupuje s určitou vyzí, kterou se snaží naplňovat. Jde bohužel o velmi nákladně projekty.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

efektivně nastavené nástroje pro vyhodnocování situace

existence postupů a dat pro sběr informací o specifických situacích a cílových skupinách

motivovaný tým

spolupráce s ASZ

spolupráce s politickou reprezentací

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

úřednický tým nemůže nikdy 100% ovlivnit poitickou reprezentaci

neexistence dostatečného počtu sociálních bytů

menší spolupráce s vlastníky bydlení

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

regionální umístění v ekonomicky úspěšném regionu

blízká vazba na Rakousko a možnost využívání tamních pracovních příležitostí i zkušeností rakouských úřadů

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

rychlé změny na trhu práce

změna fungování ubytoven na území města Břeclavi

nestálý systém financování sociálních služeb

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Audit je kompletní a všechny požadované informace jsou řádně v auditu zpracovány dle požadavků metodiky i hodnotitelky. Břeclav má zpracovány postupy pro vyhodnocování situace, sběr informací a následné vytváření a implementaci sociálních politik.
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek