Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Helešicová Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace je stabilní, díky růstu ekonomiky je velmi nízká nezaměstnanost, přesto by i podpora města mohla být aktivnější. Chybí např. strategický dokument pro rozvoj podnikatelského prostředí ve městě.

Z větší části se jednoznačně jedná o pozitivní vliv vývoje ekonomiky. Aktivita města je zanedbatelná.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové trendy v oblasti podnikání, místní ekonomiky a trhu práce mají dobrou tendenci. Nicméně z dílčích sebehodnocení není zřejmé, do jaké míry se jedná o vliv celkově pozitivní situace (konjunktury) v Česku a do jaké míry město svými aktivními kroky a podpůrnými nástroji k těmto trendům přispívá. Zástupci města připouští, že podpora ze strany města by mohla být více aktivní. Pro budoucí hodnocení doporučuji se více zaměřit na "evidence based" přístup, tj. vyhodnocovat si aktivity města tak, aby byla jednotlivá tvrzení podložená a prokazatelná.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce probíhá jen u dílčí a většinou pouze ad hoc. Příležitosti nebyly ani nalezeny, tím méně realizovány.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Průběžná a systematická komunikace s firmami není ve městě zavedena. Ze sebehodnocení zástupců města není zřejmé, proč je zájem podnikatelů tak nízký, jestli došlo k vyhodnocení poptávky a jaké nástroje aktivní podpory jsou plánovány.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Potenciál růstu zde je. Doposud však nebyl využit. Město není turistickou destinací a doposud se nepodařilo předložit koncept, který by to pomohl změnit.

V letoším připravuje Město Břeclav dotační projekt do výzvy 92, který bude mimo jiné aktualizovat strategické dokumenty města a chybějící zavádět (zpracovávat), jedním z nich je také strategie cestovního ruchu, kde budou nastaveny také hodnoticí kritéria.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má určité předpoklady pro realizaci cestovního ruchu na svém území a je aktivní v podpoře různorodých akcí podporujících jeho rozvoj. Informace o počtu návštěvníků a počtu přenocování (včetně trendů nebyly předloženy) a je vhodné je doplnit - viz metodický komentář k dostupnosti dat na ČSÚ. Město si zatím nezpracovalo žádnou koncepci cestovního ruchu, ani hodnocení cestovního ruchu z pohledu firem, občanů a dalších aktérů ve městě.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Ano - jsou uvedeny u jednotlivých otázek.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

Ne - u vybraných otázek nejsou využity doporučené indikátory. Doporučuji revizi jednotlivých otázek a návodných metodických pokynů k využití indikátorů.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace je stabilní, díky růstu ekonomiky je velmi nízká nezaměstnanost, přesto by i podpora města mohla být aktivnější. Chybí např. strategický dokument pro rozvoj podnikatelského prostředí ve městě.

Z větší části se jednoznačně jedná o pozitivní vliv vývoje ekonomiky. Aktivita města je zanedbatelná.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové trendy v oblasti podnikání, místní ekonomiky a trhu práce mají dobrou tendenci. Nicméně z dílčích sebehodnocení není zřejmé, do jaké míry se jedná o vliv celkově pozitivní situace (konjunktury) v Česku a do jaké míry město svými aktivními kroky a podpůrnými nástroji k těmto trendům přispívá. Zástupci města připouští, že podpora ze strany města by mohla být více aktivní. Pro budoucí hodnocení doporučuji se více zaměřit na "evidence based" přístup, tj. vyhodnocovat si aktivity města tak, aby byla jednotlivá tvrzení podložená a prokazatelná.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce probíhá jen u dílčí a většinou pouze ad hoc. Příležitosti nebyly ani nalezeny, tím méně realizovány.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Průběžná a systematická komunikace s firmami není ve městě zavedena. Ze sebehodnocení zástupců města není zřejmé, proč je zájem podnikatelů tak nízký, jestli došlo k vyhodnocení poptávky a jaké nástroje aktivní podpory jsou plánovány.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Potenciál růstu zde je. Doposud však nebyl využit. Město není turistickou destinací a doposud se nepodařilo předložit koncept, který by to pomohl změnit.

V letoším připravuje Město Břeclav dotační projekt do výzvy 92, který bude mimo jiné aktualizovat strategické dokumenty města a chybějící zavádět (zpracovávat), jedním z nich je také strategie cestovního ruchu, kde budou nastaveny také hodnoticí kritéria.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má určité předpoklady pro realizaci cestovního ruchu na svém území a je aktivní v podpoře různorodých akcí podporujících jeho rozvoj. Informace o počtu návštěvníků a počtu přenocování (včetně trendů nebyly předloženy) a je vhodné je doplnit - viz metodický komentář k dostupnosti dat na ČSÚ. Město si zatím nezpracovalo žádnou koncepci cestovního ruchu, ani hodnocení cestovního ruchu z pohledu firem, občanů a dalších aktérů ve městě.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji zohlednit dílčí komentáře u jednotlivých otázek a oblastí hodnocení. Zejména je vhodné:

1) upravit dílčí indikátory (např. počet podnikatelských subjektů) dle metodických pokynů uvedených v návodu pro hodnocení (tj. relatizovat a přepočítat absolutní číslo počtu podniků na počet ekonomicky aktivních obyvatel (viz doporučení k indikátoru)

2) prodloužit časové řady a neomezovat se jen na roky 2017 a 2018. Ideální je uvádět alespoň vývoj v posledních 5 letech. Následně upravit inerpretaci.

3) doplnit informace i počtu návštěvníků a přenocování dle dat ČSÚ (viz metodický pokyn k indikátorům) a následně upravit interpretaci dat

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkové trendy v oblasti podnikání, místní ekonomiky a trhu práce mají dobrou tendenci, avšak to je z velké části zapříčiněno velmi dobrou makroekonomickou situací v Česku i specificky v Jihomoravském kraji. Ze sebehodnocení zástupců města je zřejmé, že aktivity města by mohly být v této oblasti intenzivnější. Zejména v případě zpomalení české ekonomiky lze očekávat zvýšení nezaměstnanosti a zhoršující se situaci v oblasti podnikání a aktivní nástroje města mohou takové tendence potlačit.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami