Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Dobříš - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Ivo Dostál
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Šárka Krůtová Dobříš
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Po koncepční stránce se povedlo připravit územní generel dopravy, město by tedy mělo být připraveno realizovat jednotlivá navržená opatření. Existuje také Generel k cyklistice, ale ten byl zpracován již před 10 lety.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vstupní stav v oblasti rozvoje alternativních paliv na území města není dobrý. Chybí dostatečná infrastruktura i přes relativní atraktivitu města díky blízkosti dálnice D4. Město samo nevlastní žádná environmentálně šetrná vozidla, ani je nezohledňuje při zajišťování služeb pro město a jeho organizace.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nehodovost v dopravě není významným problémem města. MěÚ se snaží některé lokality jsou postupně upravovat. MP realizuje akce pro děti ze základních škol.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce dopravy byla zpracována, ale neproběhlo její posouzení z hlediska dopadů na ŽP. Z této koncepce nevyplývá ani forma projednání z veřejností. Zátěž ŽP z dopravy město nevyhodnocuje. Stavba obchvatu je uvedena ve Strategickém plánu, další opatření jsou uvedena v územní koncepci dopravy, avšak bez časového harmonogramu, případně nějaké formy akčního plánu.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Po koncepční stránce se povedlo připravit územní generel dopravy, město by tedy mělo být připraveno realizovat jednotlivá navržená opatření. Existuje také Generel k cyklistice, ale ten byl zpracován již před 10 lety.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vstupní stav v oblasti rozvoje alternativních paliv na území města není dobrý. Chybí dostatečná infrastruktura i přes relativní atraktivitu města díky blízkosti dálnice D4. Město samo nevlastní žádná environmentálně šetrná vozidla, ani je nezohledňuje při zajišťování služeb pro město a jeho organizace.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nehodovost v dopravě není významným problémem města. MěÚ se snaží některé lokality jsou postupně upravovat. MP realizuje akce pro děti ze základních škol.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce dopravy byla zpracována, ale neproběhlo její posouzení z hlediska dopadů na ŽP. Z této koncepce nevyplývá ani forma projednání z veřejností. Zátěž ŽP z dopravy město nevyhodnocuje. Stavba obchvatu je uvedena ve Strategickém plánu, další opatření jsou uvedena v územní koncepci dopravy, avšak bez časového harmonogramu, případně nějaké formy akčního plánu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno