Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Dobříš - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Lucie Holan Pavlištíková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Šárka Krůtová Dobříš
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.

Chybí zde doplnění o data ve formátu GIS, ze kterých se vycházelo pro otázky 1.5.1. až 1.5.3. Proto prosím dodat odkaz či soubory ÚAP+ ÚP v GIS formě, případně dodat odkazy na zveřejněné dokumenty. Je možné se na ně dotázat na úseku oddělení výstavby: úřadu územního plánování.

Dále přikládám menší připomínky k lepší přehlednosti:

1.5.1. Informace o docházkové vzdálenosti patří do indikátoru 1.5.D. u otázky 1.5.2.

1.5.3. Doplnit indikátor 1.5.C

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.


1.6.1. Pokud v posledních 4 letech neproběhla v obci architektonická či urbanistická soutěž, je zde plánovaný záměr soutěže? Pokud ano, je možné dodat podklady (zápis, analýzy, spolupráci s VŠ). Obsah odpovědi více odpovídá otázce 1.6.3., proto prosím prohodit odpovědi mezi nimi.


1.6.2. Prosím o dodání odkazu či souboru zápisu se spolupráci s městskou architektkou, případně kopii smlouvy.


1.6.3. Prosím o dodání výkresu DUR pro projekt knihovny a vyhlašení vítěze soutěže ve formě odkazu či souboru (pdf, word… ) a prohození odpovědi s otázkou 1.6.1


1.6.4. Prosím o dodání ukázky vyhlášeného výběrového řízení na projekt starý maximálně rok. Případně je možné prokazovat orientaci na kvalitu v zadávání projektů kvalitní přípravou zadání pro projektové dokumentace. Tu připravuje buď městský architekt, někdo z úřadu (běžně to bývá oddělení investic, ve Vašem městě pravděpodobně odbor výstavby), nebo se nechá zpracovat studie externí firmou.

Indikátor prosím připojit také k indikátoru dotazu 1.6.5.


1.6.5. Zpracování je v pořádku. Jen dodat indikátory z dotazu 1.6.4.

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.

Chybí zde doplnění o data ve formátu GIS, ze kterých se vycházelo pro otázky 1.7.1. až 1.7.3. Proto prosím dodat odkaz či soubory ÚAP+ ÚP v gis formě, případně dodat odkazy na zveřejněné dokumenty. Je možné se na ně dotázat na úseku oddělení výstavby: úřadu územního plánování.


Připomínky ke konkrétním otázkám:

1.7.1. Prosím o doplnění obou indikátorů. (1.7.B je v odpovědi otázky). Dále prosím o doplnění informace, v kerýh letech došlo ke změnám v plochách (rekonstrukce, změna funkčního využití apod., které jsou v textu zmíněny.)


1.7.2. Dodání ÚAP a ÚP je možné nahradit dodáním aktualizované evidence brownfields. (Pasport) Chybí úplně odpověď na otázku.


1.7.3. Pro audit typu C dostatečné, ovšem oponent na postupujícím auditu B nemusí tuto odpověď schválit.


1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dobříš je živé město, kde stále dochází ke stavebním úpravám starších nemovitostí i občanské a technické vybavenosti. Nemáme objekty bez obydlení v dezolátním stavu, nebo pouze výjimečně. Město je zcela zabydleno a využíváno. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím doplnit slovní hodnocení. Proč má tento segment hodnocení 1?

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vážení, nikdo není připraven na důsledky globálních změn klimatu, a pokud píše že ano, neví o čem mluví. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.Připomínky ke konkrétním otázkám.


1.9.1. Doplnit indikátor povodňovým plánem

1.9.2. Pro audit typu C dostatečné, ovšem oponent pro následující audit kategorie B nemusí schválit.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Zcela chybí sumarizace hodnocení města v kategoriích 1.5-1.9. Prosím o dodání.

Prosím o přehlednost v odpovědích a zařazení indikátorů. Ne vždy je odpovězeno na položenou otázku.

Konkrétní připomínky naleznete v hodnocení.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ne

Momentálně obec Dobříš nemá data na 3 otázky z 15, tj. 20% auditu v oblasti Územního rozvoje, který pro Audit typu A potřebuje mít hodnocení uspokojivé (0) bez podmínek. Pokud bude město Dobříš uvažovat o auditu kategorie B, apeluji na vytvoření plánu pro brownfields (viz.1.7.3.), uspořádání architektonické/urbanistické soutěže (viz. 1.6.1.) a plán opatření proti suchu (viz. 1.9.2.)

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

Chybí hlavní podklady pro hodnocení: ÚP a ÚAP, ideálně ve formátu GIS


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.

Chybí zde doplnění o data ve formátu GIS, ze kterých se vycházelo pro otázky 1.5.1. až 1.5.3. Proto prosím dodat odkaz či soubory ÚAP+ ÚP v GIS formě, případně dodat odkazy na zveřejněné dokumenty. Je možné se na ně dotázat na úseku oddělení výstavby: úřadu územního plánování.

Dále přikládám menší připomínky k lepší přehlednosti:

1.5.1. Informace o docházkové vzdálenosti patří do indikátoru 1.5.D. u otázky 1.5.2.

1.5.3. Doplnit indikátor 1.5.C

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.


1.6.1. Pokud v posledních 4 letech neproběhla v obci architektonická či urbanistická soutěž, je zde plánovaný záměr soutěže? Pokud ano, je možné dodat podklady (zápis, analýzy, spolupráci s VŠ). Obsah odpovědi více odpovídá otázce 1.6.3., proto prosím prohodit odpovědi mezi nimi.


1.6.2. Prosím o dodání odkazu či souboru zápisu se spolupráci s městskou architektkou, případně kopii smlouvy.


1.6.3. Prosím o dodání výkresu DUR pro projekt knihovny a vyhlašení vítěze soutěže ve formě odkazu či souboru (pdf, word… ) a prohození odpovědi s otázkou 1.6.1


1.6.4. Prosím o dodání ukázky vyhlášeného výběrového řízení na projekt starý maximálně rok. Případně je možné prokazovat orientaci na kvalitu v zadávání projektů kvalitní přípravou zadání pro projektové dokumentace. Tu připravuje buď městský architekt, někdo z úřadu (běžně to bývá oddělení investic, ve Vašem městě pravděpodobně odbor výstavby), nebo se nechá zpracovat studie externí firmou.

Indikátor prosím připojit také k indikátoru dotazu 1.6.5.


1.6.5. Zpracování je v pořádku. Jen dodat indikátory z dotazu 1.6.4.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.

Chybí zde doplnění o data ve formátu GIS, ze kterých se vycházelo pro otázky 1.7.1. až 1.7.3. Proto prosím dodat odkaz či soubory ÚAP+ ÚP v gis formě, případně dodat odkazy na zveřejněné dokumenty. Je možné se na ně dotázat na úseku oddělení výstavby: úřadu územního plánování.


Připomínky ke konkrétním otázkám:

1.7.1. Prosím o doplnění obou indikátorů. (1.7.B je v odpovědi otázky). Dále prosím o doplnění informace, v kerýh letech došlo ke změnám v plochách (rekonstrukce, změna funkčního využití apod., které jsou v textu zmíněny.)


1.7.2. Dodání ÚAP a ÚP je možné nahradit dodáním aktualizované evidence brownfields. (Pasport) Chybí úplně odpověď na otázku.


1.7.3. Pro audit typu C dostatečné, ovšem oponent na postupujícím auditu B nemusí tuto odpověď schválit.


Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dobříš je živé město, kde stále dochází ke stavebním úpravám starších nemovitostí i občanské a technické vybavenosti. Nemáme objekty bez obydlení v dezolátním stavu, nebo pouze výjimečně. Město je zcela zabydleno a využíváno. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím doplnit slovní hodnocení. Proč má tento segment hodnocení 1?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vážení, nikdo není připraven na důsledky globálních změn klimatu, a pokud píše že ano, neví o čem mluví. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NA ZÁKLADĚ KOMENTÁŘŮ JE AUDIT DOPLNĚN. PROSÍM UŽ JEN O DODÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK.Připomínky ke konkrétním otázkám.


1.9.1. Doplnit indikátor povodňovým plánem

1.9.2. Pro audit typu C dostatečné, ovšem oponent pro následující audit kategorie B nemusí schválit.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno