Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2019

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Jiřina Vargová
Lenka Mařincová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Připomínky nemám, audit je zpracování přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit využívá povinné i doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město šířilo myšlenku faitrade cca od roku 2006. Od roku 2014 jsme se stali FT městem, plmíme daná kritéria. Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost. Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

V grantech Zdravého města a MA 21 je zařazeno téma globální odpovědnost.

Dle možností se zařazujeme do realizace rozvojových projektů,především ve spolupráci se SMO.

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities (prostřednictvím členství v Paktu starotů a primátorů).

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti 10.1. je situace uspokojivá a dle mého názoru se za poslední tři roky o něco zlepšila, proto u trendu dávám hodnocení +1.

Souhlasím se sebehodnocením města. U návodných otázek se podruhé zmiňuje "Od roku 2017 je realizována nová akce pro školy Chrudim.... pak byl dárkový certifikát na Skutečný dárek". Tuto větu bych tedy u 10.1.2. vypustil a ponechal bych ji jen u 10.1.1.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě se pořádají akce související s otázkami změny klimatu, ale i obecně související s cíli SDgS. Tyto akce jsou již zakotveny v pravidelném programu města. Město již dlouhodobě  spolupracuje s organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání. Jedna z chrudimských MŠ získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města tak, jak je uvedeno.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR. Město řeší oblast energetiky prostřednictvím energetického managementu, máme zřízenu pozici energetického manažera. 

Oblast udržitelné energetiky je zahrnuta do nového Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 a dalších koncepčních dokumentů. Těmito dokumenty se snažíme reagovat na měnící se klimatické podmínky.

  

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zde navrhuji změnit trend na "stabilní" (tedy ne +1, ale 0). Důvodem je mírně stoupající ekologická stopa. Ta je sice pod průměrem ČR a město Chrudim má dosti omezené možnosti ekologickou stopu ovlivnit, přesto se však nejedná o zlepšující se trend, ale mírně se zhoršující a vzhledem k ostatním indikátorů na celou oblast 10.3. pak "stabilní".

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- U všech povinných indikátorů je trend vývoje příznivý nebo stabilní a město splňuje "povinná" kritéria pro kategorii A.

- Podpora vedení města (resp. zastupitelstva) směřovat dlouhodobě k udržitelnému rozvoji.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- Riziko nedostatku finančních prostředků na implementaci plánovaných aktivit.

- Riziko změny postoje vedení města (zastupitelstva) po dalších komunálních volbách.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Spolupráce s obcemi v rámci ČR i zahraničí, které řeší obdobné výzvy.

- Možná budoucí dotační podpora, resp. lepší šance na dotační podporu pro města, která dosáhla kategorie A.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Tlak ze strany obyvatel města na vedení města řešit přednostně problémy, které obyvatelé vnímají jako akutnější (např. drobná kriminalita).

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Podle mého názoru město Chrudim splňuje podmínky pro přidělení kategorie A v oblasti Globální odpovědnosti. To se týká všech povinných indikátorů. Jisté zlepšení by bylo možné u dobrovolných indikátorů (partnerské město v rozvojové zemi, vyčleňování alespoň symbolického příspěvku na rozvojovou spolupráci).

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město šířilo myšlenku faitrade cca od roku 2006. Od roku 2014 jsme se stali FT městem, plmíme daná kritéria. Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost. Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

V grantech Zdravého města a MA 21 je zařazeno téma globální odpovědnost.

Dle možností se zařazujeme do realizace rozvojových projektů,především ve spolupráci se SMO.

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities (prostřednictvím členství v Paktu starotů a primátorů).

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti 10.1. je situace uspokojivá a dle mého názoru se za poslední tři roky o něco zlepšila, proto u trendu dávám hodnocení +1.

Souhlasím se sebehodnocením města. U návodných otázek se podruhé zmiňuje "Od roku 2017 je realizována nová akce pro školy Chrudim.... pak byl dárkový certifikát na Skutečný dárek". Tuto větu bych tedy u 10.1.2. vypustil a ponechal bych ji jen u 10.1.1.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě se pořádají akce související s otázkami změny klimatu, ale i obecně související s cíli SDgS. Tyto akce jsou již zakotveny v pravidelném programu města. Město již dlouhodobě  spolupracuje s organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání. Jedna z chrudimských MŠ získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města tak, jak je uvedeno.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR. Město řeší oblast energetiky prostřednictvím energetického managementu, máme zřízenu pozici energetického manažera. 

Oblast udržitelné energetiky je zahrnuta do nového Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 a dalších koncepčních dokumentů. Těmito dokumenty se snažíme reagovat na měnící se klimatické podmínky.

  

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zde navrhuji změnit trend na "stabilní" (tedy ne +1, ale 0). Důvodem je mírně stoupající ekologická stopa. Ta je sice pod průměrem ČR a město Chrudim má dosti omezené možnosti ekologickou stopu ovlivnit, přesto se však nejedná o zlepšující se trend, ale mírně se zhoršující a vzhledem k ostatním indikátorů na celou oblast 10.3. pak "stabilní".